i36915-dane-zigic05zvor: mojnovisad.com / / Autor: Ljiljana Natošević Milovanović Fotografija: Aleksandar Jovanović/mojnovisad.com [Advokat Dane Žigić: Razni su okidači koji podstiču razvod braka]

Advokat Dane Žigić: Razni su okidači koji podstiču razvod braka

Prema statističkim podacima, u Srbiji svaki četvrti brak završi razvodom, a Novi

 Proizvođači koji su zaštitili svoje pivske brendove imaju veliku ekonomsku korist i dobit za razliku od onih koji to nisu učinili

 Zaštita proizvoda ima višestruku korist, jer se njom sprečava zloupotrebu naziva i naravno čuva se reputacija. Isto važi i sa svet pivarstva, posebno kada se uzme kao  primer da

 hammer-620011640U slučaju da prodajete deo stana ili zemljište morate prvo da ga ponudite suvlasnicima ili komšijama, a na to vas obavezuje Pravo preče kupovine koji je sastavni je deo Zakona o prometu nepokretnosti i Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Ovo se odnosi i kada su dve ili više osoba vlasnici jedne

dogs-4688586640Ukoliko vas je ujeo pas ili ste doživeli saobraćajnu nezgodu, upali ste u šaht ili ste se povredili ste se na radnom mestu - možete da ostvarite naknadu štete.

Nažalost i ako su ovo učestale pojave, većina ljudi ne zna kome da se obrati te ostaju uskraćeni za novac koji im pripada.

Veliki je broj povreda na radu i

       

 gavel-3577254640  Ukoliko neko odbije da vam nadoknadi dugovanje po sudskoj odluci preostaje jedino da pokrenete sudski izvršni postupak ukoliko želite da izvučete svoj novac.

Tada na scenu stupa prinudno izvršenje ili prinudna naplata, a svojina može biti oduzeta samo u zakonom

justice-2060093640Osobe koje su nezadovoljne odlukom suda, a koja je doneta u prvostepenom postupku mogu da podnesu žalbu. Razlog za podnošenje žalbe jeste taj da bi se ukinula ili izmenila prvoditna odluka.

Kada je reč o građanskom postupku ponekad se javljaju povrede procesnih normi i pogrešne primene materijalnog prava, ali u tom slučaju

Nije retkost da se nakon ostavinske rasprave, kuća, stan ili zemljište raspodele na više osoba koje tada postaju suvlasnici nekretnine.

Zato je veoma važno da obratite pažnju kada kupujete primera radi stan gde postoji više suvlasnika koji ga dele na ravne časti.

Prema definiciji susvojina je pravo dve ili više osoba

burglar-4925202640Prema Krivičnom zakonu sitna krađa spada u grupu krivičnih dela protiv imovine i predstavlja privilegovan oblik krivičnog dela krađa. Po pomenutom zakonu osobe koje kradu do iznosa od 5.000 dinara ne mogu biti krivično gonjene.

Za krivično delo sitne krađe u koji spadaju i prevara i utaja predviđeno podnosi se privatna tužba