zajednicko-starateljstvo Porodični zakon definiše brak kao zajednicu života muškarca i žene, te da se u brak može stupiti samo na osnovu slobodnog pristanka budučih supružnika. Po navedenim zakonu supružnici su ravnopravni.

Navedeni porodični zakon definiše i razvod braka kao i sam postupak razvoda braka. Brak se može razvesti sporazumno ili

 top-view-business-man-checking-finance-mannersU poslednje vreme veoma su aktuelni sudski postupci u kojima se banke tuže radi naplačivanje obrade kredita. Sem tih postupaka u toku su i postupci u kojima su banke od svojih kijenata naplatile osiguranje krdita pred Nacionalnom korporacijom za osiguranje kredita poznatiji kao NKOSK.

U dosadašnjim postupcima zauzet je

i36915-dane-zigic05zvor: mojnovisad.com / / Autor: Ljiljana Natošević Milovanović Fotografija: Aleksandar Jovanović/mojnovisad.com [Advokat Dane Žigić: Razni su okidači koji podstiču razvod braka]

Advokat Dane Žigić: Razni su okidači koji podstiču razvod braka

Prema statističkim podacima, u Srbiji svaki četvrti brak završi razvodom, a Novi

 Proizvođači koji su zaštitili svoje pivske brendove imaju veliku ekonomsku korist i dobit za razliku od onih koji to nisu učinili

 Zaštita proizvoda ima višestruku korist, jer se njom sprečava zloupotrebu naziva i naravno čuva se reputacija. Isto važi i sa svet pivarstva, posebno kada se uzme kao  primer da

 hammer-620011640U slučaju da prodajete deo stana ili zemljište morate prvo da ga ponudite suvlasnicima ili komšijama, a na to vas obavezuje Pravo preče kupovine koji je sastavni je deo Zakona o prometu nepokretnosti i Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Ovo se odnosi i kada su dve ili više osoba vlasnici jedne

dogs-4688586640Ukoliko vas je ujeo pas ili ste doživeli saobraćajnu nezgodu, upali ste u šaht ili ste se povredili ste se na radnom mestu - možete da ostvarite naknadu štete.

Nažalost i ako su ovo učestale pojave, većina ljudi ne zna kome da se obrati te ostaju uskraćeni za novac koji im pripada.

Veliki je broj povreda na radu i

       

 gavel-3577254640  Ukoliko neko odbije da vam nadoknadi dugovanje po sudskoj odluci preostaje jedino da pokrenete sudski izvršni postupak ukoliko želite da izvučete svoj novac.

Tada na scenu stupa prinudno izvršenje ili prinudna naplata, a svojina može biti oduzeta samo u zakonom

justice-2060093640Osobe koje su nezadovoljne odlukom suda, a koja je doneta u prvostepenom postupku mogu da podnesu žalbu. Razlog za podnošenje žalbe jeste taj da bi se ukinula ili izmenila prvoditna odluka.

Kada je reč o građanskom postupku ponekad se javljaju povrede procesnih normi i pogrešne primene materijalnog prava, ali u tom slučaju