Nije retkost da se nakon ostavinske rasprave, kuća, stan ili zemljište raspodele na više osoba koje tada postaju suvlasnici nekretnine.

Zato je veoma važno da obratite pažnju kada kupujete primera radi stan gde postoji više suvlasnika koji ga dele na ravne časti.

Prema definiciji susvojina je pravo dve ili više osoba

burglar-4925202640Prema Krivičnom zakonu sitna krađa spada u grupu krivičnih dela protiv imovine i predstavlja privilegovan oblik krivičnog dela krađa. Po pomenutom zakonu osobe koje kradu do iznosa od 5.000 dinara ne mogu biti krivično gonjene.

Za krivično delo sitne krađe u koji spadaju i prevara i utaja predviđeno podnosi se privatna tužba

nasiljeDeo konvencije se odnosi na prava žena pred licem pravde, kada je u pitanju diskriminacija u braku i porodici

Svaki oblik rodno zasnovanog nasilja koji nanosi štetu ili fizičku i mentalnu patnju ili seksualne prirode i prinude, ali i drugih oblika  ograničavanja slobode predstavljaju nasilje nad ženama.

Naime

violence-42075491920Ukoliko prepoznajete bilo koji oblik nasilja, prijavite policiji i angažujte advokata kako biste izbegli dalju torturu

Nasilje u porodici podrazumeva fizičko, psihičko i verbalno zlostavljanje, kada jedan član domaćinstva, tuče, maltretira, vređa i omalovažava drugo člana u porodici i time narušava njegovo  duševno

podela-imovine2Trebalo bi da znate da su stvari za ličnu upotrebu jednog od supružnika samo njegove. Ukoliko je vrednost stvari za ličnu upotrebu nesrazmerno velika one pripadaju isključivo supružniku sa uračunavanjem u njegov udeo.

Oko televizora, veš mašine i druge tehnike bilo bi najbolje da se dogovorite mimo suda. Stvari namenjene

zajednicko-starateljstvoEvo da li je to i u kojoj meri moguće sprovesti u praksi

Kod svakog razvoda braka, nameće se pitanje kome će pripasti starateljstvo nad detetom. Odmah treba da vas upozorimo da zbog ovog pitanja, brakorazvodna parnica može i da se oduži.  

Tada se sem advokata, uključuje i Centar za socijani rad, a na osnovu

razvod2O tome kome će pripasti deca nakon razvoda izjašnjavaju se  oba roditelja

Kada se supružnici sve unapred dogovore, sporazumni razvod braka, manje je stresan od tužbe i brže se okonča.

On se podnosi u pisanoj formi,  a sastavlja ga advokat. Nakon toga obavezno ga potpisuju oba supružnika.

U uvodnom delu

podela-imovinePrilikom razvoda, zajedničku imovinu delite prema doprinosu u braku

Kada dođe do razvoda, obično su tu i razmirice oko raspodele imovine, ukoliko se ranije niste dogovorili oko deobe.

Većina parova ne zna koja su im prava odnosno na koju imovinu nemaju pravo i ne mogu da je traže. Zato dolazi do još zategnutijih