ADVOKAT ZA KRIVICU: Postoje li advokati koji se isključivo bave krivicom?

advokat za krivicu

Advokat za krivicu obično poseduje i neke veštine koje se razlikuju od parničnih postupaka

Specijalizovani advokati za krivicu po svom poslu se poprilično razlikuju od kolega koji isključivo bave parničnim postupcima. Zato oni imaju malo drugačije poglede na svet. Ukoliko želite da vas zastupa odličan advokat za krivicu trebalo bi da znate da bi takav zastupnik trebalo da poseduje posebne veštine. Od njega se očekuje da brzo misli, da je izvrstan govornik i da u svakom momentu ima spremno pitanje, ali i odgovor.

Advokat za krivicu odlično procenjuje situaciju

Ono što poseduje dobar advokat branilac jeste logična procena iz izvedenih dokaza koja se govori na glavnom pretresu, ali i u samoj završnoj reči. To daje veliki značaj dokazima koji idu u prilog okrivljenog.

Advokat za krivicu odličan je poznavalac građanskog prava

U našoj zemlji mali je broj onih koje se isključivo bave krivicom. Većina odličnih krivičara, odličnu su i parničari, jer u parničnim postupcima moraju građansko pravo da drže „u malom prstu“.

Ukoliko imate bilo kakvih problema sa zakonom ili su vas nepravedno optužili za privredni ili bilo koju drugu vrstu kriminala obratite se advokatskoj kancelariji Daneta Žigića.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: