ALIMENTACIJA Ko sve može da ostvari pravo

alimentacijaAlimentacija je obaveza bilo kog roditelja koji fizički više ne živi sa detetom

Alimentacija i zakon

Porodičnim zakonom jasno je definisano da oba roditelja imaju obavezu da izdržavaju svoju decu, bez obzira na to da li su u braku ili ne.

Kada dođe do razvoda, mnogi zaborave na ovu obavezu, jer smatraju da izdržavaju bivšeg ili bivšu.

Međutim, to je netačno, jer se alimentacija daje isključivo za dete.

Ukoliko je sudskom odlukom jedan od roditelja potpuno lišen roditeljskih prava, ostaje obaveza plaćanja alimentacije.

Porodični zakon precizira da se deci moraju obezbediti najmanje onakvi uslovi za život kakvim živi i roditelj, kako za vreme braka tako i nakon njega.

Alimentacija – ko ima pravo na izdržavanje?

Pravo na izdržavanje imaju sva maloletna deca.

Međutim u slučaju da roditelji nisu živi ili da nemaju dovoljno novaca za život, deci alimentaciju mogu davati babe ili dede.

Izdržavanje dece je po pravilu do punoletstva.

Međutim ako je dete nesposobno za rad, a nema dovoljno novca za izdržavanje ili ako nastavi redovno školovanje do 26. godine života, roditelj je dužan da ga izdržava.

To znači da  Zakon ne pravi razliku između roditelja koji su u braku i onih koji su se razveli.

Zakon je ovde izričit što znači da izdržavanje ni na koji način nije uslovljeno trajanjem braka.

Alimentacija – Izdržavanje supružnika

Supružnik koji nema dovoljno primanja, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima.

Alimentacija – Izdržavanje majke deteta

Majka deteta koja nema dovoljno sredstava za izdržavanje ima pravo na izdržavanje od oca deteta u periodu od tri meseca pre porođaja i godinu dana posle porođaja.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: