APELACIONI SUD Koje su njegove nadležnosti

Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja

APELACIONI SUD Koje su njegove nadležnosti

Zakonom o uređenju sudova utvrđuje se i stvarna nadležnost apelacionog suda koji odlučuje o žalbama i to na na odluke viših sudova, na odluke osnovnih sudova u krivičnom postupku, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud, kao i na presude osnovnih sudova u građanskopravnim sporovima, ukoliko za odlučivanje nije nadležan viši sud.

 

Apelacioni sud i nadležnosti

Dakle, Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja, ako za odlučivanje nije nadležan viši sud, kao i o prenošenju nadležnosti osnovnih i viših sudova, ali u slučaju kad su ovi sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari.

Takođe vrši druge poslove određene zakonom.

U predmetima iz oblasti krivične i građanske materije, kao i u postupcima prema maloletnicima u drugom stepenu, apelacioni sud sudi u većima sastavljenim od troje sudija, sem u situacijama kad veće za maloletnike sudi na pretresu kada je sastavljeno od dvoje sudija i troje sudija porotnika.

U trećem stepenu, u krivičnoj materiji, apelacioni sud postupa u većima sastavljenim od pet sudija.

Apelacioni sud i teritorijalna nadležnost

Teritorijalna nadležnost Apelacionog suda u Novom Sadu, u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i tužilaštava obuhvata područja sledećih viših sudova: Višeg suda u Zrenjaninu, Osnovnog suda u Zrenjaninu , Osnovnog suda u Kikindi, Osnovnog suda u Bečeju, Višeg suda u Novom Sadu, osnovanog za područja Novi Sad, a za teritorije opština Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Sremski Karlovaci, Temerin i Titel.

Alepacioni sud iznad Osnovnog

Takođe nadležan je i za Osnovni sud u Bačkoj Palanci i to za teritoriju opština Bač i Bačka Palanka, kao i za Viši sud u Somboru, ali i za onaj koji pokriva područja Apatin i Odžaci.

Nadležan je i za osnovni sud u Vrbasu, teritorije Vrbas, Kula i Srbobran, sa sudskom jedinicom u Kuli, zatim i  Viši sud u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Staroj Pazovi, Šidu, kao i u Subotici, Senti, Šapcu, i Loznici.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: