digitalno nasilje
Građansko pravo

DIGITALNO NASILJE Primeri

Najčešći primeri digitalnog nasilja su širenje neistina ili objavljivanje sramotnih fotografija na društvenim mrežama, kao i pretnje preko platforme za razmenu poruka, lažno predstavljanje i

Opširnije