utaja poreza
Krivično pravo

UTAJA POREZA Koje su predviđene kazne

U Srbiji je utaja poreza krivično delo. Ipak, kada osoba mora da plati porez na prodaju nekog dobra, te proda manju količinu iz nekog razloga, smatra se da je na legalan način izbegnuta poreska obaveza.

Opširnije