Krivično pravo

NALOG ZA PRETRES STANA: Evo šta treba da znate ukoliko policija dođe da vam pretrese stan

Ukoliko dođe do pretresa stana imate pravo da zovete advokata i da zbog toga tražite dozvolu od policajaca Prema definiciji, pretresom stana, prostorija i ljudi, pokušava da se pronađe dokaz za osobu za koju se sumnja da je izvršila krivično delo. Policija smatra da će na taj način pronaći oružje, drogu i druge predmete koji …

NALOG ZA PRETRES STANA: Evo šta treba da znate ukoliko policija dođe da vam pretrese stan Read More »

POSTUPAK OSTAVINSKE RASPRAVE: Evo kako teče postupak po etapama

Postupak ostavinske rasprave je složen proces kada bi trebalo da obavestite javnog beležnika da je ostavilac sačinio testament ili ovlastite Advokatsku kancelariju Žigić kako bi u vaše ime to učinila Ostavinska rasprava po Zakonu mora da bude brza i efikasna kako bi naslednici što pre mogli da raspolažu imovinom koju su nasledili. Ipak, u ovom …

POSTUPAK OSTAVINSKE RASPRAVE: Evo kako teče postupak po etapama Read More »

OPORTUNITET: Saznajte šta je to i u kojim slučajevima se primenjuje

Kada je reč o opurtunitetu, javni tužilac određuje rok u kojem osumnjičeni mora da izvrši svoje obaveze. U našem pravnom sistemu pre 20 godina uvedena je odredba kojom okrivljeni može da potpiše sporazum o priznanju krivičnog dela i oportunitet (odlaganje krivičnog gonjenja). Ovaj deo je preuzet uglavnom iz američkog prava. Oportunitet je u Srbiji „novina“ …

OPORTUNITET: Saznajte šta je to i u kojim slučajevima se primenjuje Read More »

OPOMENA PRED UTUŽENJE: Evo u kojim slučajevima da potražite pomoć advokata

Od kada je donet Zakon o izvršenju i obezbeđenju građani uspevaju mnogo lakše da na sudu isteraju pravdu kada je u pitanju potraživanje neisplaćenih zarada, ali i svih ostalih dugovanja. U okviru ovog zakona obuhvaćene su i opomene pred utuženje koje se najčešće šalju poslodavcu koji nije isplatio zaradu, osobi koja je pozajmila od vas …

OPOMENA PRED UTUŽENJE: Evo u kojim slučajevima da potražite pomoć advokata Read More »

OSTAVINSKA RASPRAVA: Koje vrste mera sve postoje i kada se donose privremene mere?

Ostavinska rasprava koja nije pokrenuta službenim putem je složenija te se obratite advokatskoj kancelariji Žigić kako bi pokrenuo ostavinski postupak u vaše ime Kada je reč o nasledstvu, postoji nekoliko vrsta mera, a prva je ona kojom se obezbeđuje zaostavština.Ona se određuje na predlog ovlašćenih lica ili ih sam sud može odrediti u slučaju da …

OSTAVINSKA RASPRAVA: Koje vrste mera sve postoje i kada se donose privremene mere? Read More »