Privredno pravo

Tekst u magazinu BEER STYLE

Proizvođači koji su zaštitili svoje pivske brendove imaju veliku ekonomsku korist i dobit za razliku od onih koji to nisu učinili Zaštita proizvoda ima višestruku korist, jer se njom sprečava zloupotrebu naziva i naravno čuva se reputacija. Isto važi i za svet pivarstva, posebno kada se uzme kao  primer da jedno od najpoznatijih oznaka geografskog

Tekst u magazinu BEER STYLE Read More »