Privredno pravo

utaja poreza

UTAJA POREZA Koje su predviđene kazne

U Srbiji je utaja poreza krivično delo. Ipak, kada osoba mora da plati porez na prodaju nekog dobra, te proda manju količinu iz nekog razloga, smatra se da je na legalan način izbegnuta poreska obaveza.

Zaštita podataka

Zaštita podataka (ličnih) je prvi i osnovni zadatak koje BDP postavlja pred preduzeća ili organizacije.

Tekst u magazinu BEER STYLE

Proizvođači koji su zaštitili svoje pivske brendove imaju veliku ekonomsku korist i dobit za razliku od onih koji to nisu učinili Zaštita proizvoda ima višestruku korist, jer se njom sprečava zloupotrebu naziva i naravno čuva se reputacija. Isto važi i za svet pivarstva, posebno kada se uzme kao  primer da jedno od najpoznatijih oznaka geografskog …

Tekst u magazinu BEER STYLE Read More »