Radno pravo

rusi

ISTRAŽUJEMO Zašto je ruskim držaljanima potreban advokat za otvaranje firme

Osnivanje firme prati komplikovana procedura koja je propisana Zakonom o privrednim društvima, a ukoliko kao ruski državljanin želite da otvorite firmu, a ne znate kako, kancelarija Žigić je tu da za vas obavi taj posao Za ruske državljanje koji žele da otvore kompaniju u Srbiji prijava odnosno registracija u APR-u je prvi i najvažniji korak. …

ISTRAŽUJEMO Zašto je ruskim držaljanima potreban advokat za otvaranje firme Read More »

rusi

PROCEDURA Da li ruski državljanin, osnivač privrednog društva, može da bude i direktor kompanije

Prema Zakonu o radu sa budućim direktorom mogu da se sklope dve vrste ugovora na osnovu kojih će ruski državljanin biti angažovan za svoj rad Prema zakonu Republike Srbije svaka kompanija, kao i društvo sa ograničenom odgovornošću mora da ima direktora koji je i zakonski zastupnik preduzeća. Direktor je uvek prvi čovek u firmi i …

PROCEDURA Da li ruski državljanin, osnivač privrednog društva, može da bude i direktor kompanije Read More »

rusi

DOKUMENTACIJA Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva

Dozvola za rad se izdaje na lični zahtev ruskog državljanina i to samo ukoliko ima odobrenu vizu za duži boravak na osnovu zapošljavanja i ukoliko poseduje odobrenje za privremeni boravak Državljani Ruske federacije koji žele da otvore svoju kompaniju u Srbiji, osim što moraju da imaju boravišnu dozvolu i potvrdu o registraciji firme, trebalo bi …

DOKUMENTACIJA Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva Read More »

boravišna prijava

ISTRAŽUJEMO Na koje probleme mogu da naiđu ruski državljani prilikom otvaranja privrednog društva u Srbiji

Ukoliko ne postoji boravišna prijava i radna dozvola mogu da se jave i određeni problemi prilikom otvaranja kompanije Ruski državljani koji žele da registruju kompaniju, a koja će imati sedište u Srbiji moraju da imaju i privremeni boravak u RS i radnu dozvolu. Inače, APR ne traži ovu dokumentaciju, ali ako ona ne postoji mogu …

ISTRAŽUJEMO Na koje probleme mogu da naiđu ruski državljani prilikom otvaranja privrednog društva u Srbiji Read More »

OTVARANJE D.O.O. Šta je od dokumenata potrebno ruskim državljanima za otvaraje kompanije

Ruski državljani mogu da budu osnivači d.o.o. s tim da u ovom segmentu u pojedinim slučajevima treba da dostave i dodatnu dokumentaciju Srbija je poslednjih nekoliko godina sve interesantnije tržište za strane kompanije, a od nedavno je i veliki broj ruskih državljana otvorilo ili planira da otvori firme na teritoriji naše zemlje, jer smatraju da …

OTVARANJE D.O.O. Šta je od dokumenata potrebno ruskim državljanima za otvaraje kompanije Read More »

PREKRŠAJNI SUD Koje su nadležnosti

Po opštem pravilu, za vođenje prekršajnog postupka u prvom stepenu, mesno je nadležan sud na čijem području je prekršaj učinjen ili pokušan

OSNOVNI SUD Nadležnost osnovnog suda

Osnovni sud je nadležan i u građansko pravnim sporovima, stambenim sporovima, sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa.