ELEKTRONSKA FAKTURA – Zašto vam je potreban advokat?

Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju, izdavalac elektronske fakture je osoba iz privatnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura.

 Skupštinski odbornici su u aprilu ove godine izglasali Zakon o elektronskom fakturisanju, kao delu digitalne agende. Zakon će doprineti smanjivanju administracije i zaštiti životne sredine.

Šta je elektronska faktura?

elektronska fakturaNjom se zahteva isplatu po osnovu transakcija s naknadom odnosno i svaki drugi dokument koji utiče isplate, fakturu koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura.

Važno je ukazati da je elektronska faktura u svemu izjednačena sa “običnom” fakturom, te da je sledstveno tome, jednako kao i ona podobna za izvršenje.

Ko izdaje elektronske fakture?

Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju izdavalac elektronske fakture je osoba iz privatnog sektora i dobrovljni korisnik sistema elektronskih faktura, a koji je neposredno izdaje, šalje i čuvan preko preko sistema u čije ime to radi  informacioni posrednik.

Ko prima elektronske fakture?

Primalac je osoba javnog sektora ili privatnog sektora, kao i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura.

Šta je informacioni posrednik?

Izdavanje, primanje, evidentiranje, obrada i slanje elektronske ugovorom mogu da se prenesu na treće treće lice – informacionog posrednika. Osoba iz javnog sektora, kao i subjekt privatnog sektora mogu, ugovorom da angažuju informacionog posrednika za sve usluge oko elektronskih faktura.

Međutim, ovim ugovorom, ne može biti predviđena odgovornost informacionog posrednika za sadržinu elektronske fakture i prateće dokumentacije. on samo snosi i odgovornost ukoliko pružanjem svojih usluga ugrozi bezbednost i funkcionisanje sistema elektronskih faktura.

Ukoliko želite da se informišete ili da napravite ugovor sa posrednikom, angažujte nas odmah.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: