Građansko pravo

GRAĐANSKO PRAVO Uređenje porodičnih i društvenih odnosa

Građansko pravo obuhvata oblasti obligacionog, stvarnog, porodičnog prava i naslednog prava

Građansko pravo predstavlja pravne norme kojima se uređuju društveni odnosi. Takvi odnosi se nazivaju građansko-pravni, a čine ih pravna i fizička lica. U okviru građanskog prava spadaju obligaciono, stvarno, nasledno, porodično i medijsko pravo, kao i intelektualna svojina.

Građansko pravo i obligacioni odnosi

Obigaciono pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi. Stvarno pravo je deo građanskih prava kojim se reguliše promet pokretne i nepokretne imovine, kao i promet stvari. Kada je reč o naslednom pravu njim se reguliše zaostavština i raspodela imovine nakon nečije smrti, ostavinski postupak, pisanje testamenta, zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju, zaključivanje ugovora o podeli imovine za života.

Građansko pravo i regulisanje porodičnih odnosa

Porodično pravo podrazumeva regulisanje odnosa u porodici, kao i odnos između društva i porodice. U okviru porodičnog prava regulišu se sva pitanja oko sklapanja i razvoda braka, odnosa bračnih partnera, odnosa dece i roditelja, zakonskog izdržavanja, starateljstva ili usvajanja.

Građansko pravo i mediji

Medijsko pravo je zaduženo za oblast javnog informisanja, osnivanja i organizacije medija, kao i njihovu odgovornost za objavljivanje nepotpune ili lažne informacije. Pod intelektualnu svojinu spadaju izumi i komercijalni simboli. Pravo intelektualne svojine može da se podeli u dve grupe, na autorsko pravo i prava industrijske svojine. Industrijska svojina se deli na pronalazačko pravo, pravo znakova razlikovanja i pravo konkurencije.

Građansko pravo i tužbe

Ukoliko smatrate da ste na bilo kom polju u okviru građanskih prava oštećeni, advokatske usluge koje su ovim obuhvaćene odnose se na zastupanja u vanparničnim i parničnim postupcima, zaključivanje svih vrsta ugovora, izvršavanje obaveza iz imovinskih ugovora, upisa i brisanja hipoteka na nepokretnosti, zastupanja u izvršnim postupcima, utvrđivanja ništavosti ili poništavanje ugovora, naplata po ugovoru, sastavljanje ugovora i  poravnanja.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: