ISTRAŽUJEMO Na koje probleme mogu da naiđu ruski državljani prilikom otvaranja privrednog društva u Srbiji

boravišna prijava

Ukoliko ne postoji boravišna prijava i radna dozvola mogu da se jave i određeni problemi prilikom otvaranja kompanije

Ruski državljani koji žele da registruju kompaniju, a koja će imati sedište u Srbiji moraju da imaju i privremeni boravak u RS i radnu dozvolu. Inače, APR ne traži ovu dokumentaciju, ali ako ona ne postoji mogu da se jave problemi sa otvaranjem računa, ali i problemi sa poreskom upravom, jer može doći do oduzimanja PIB-a, pa samim tim i do faktičkog onemogućavanja poslovanja. Znači da bi mogli da osnuju firmu i da neometano vode biznis državljani Rusije bi trebalo da imaju odobren privremeni boravak i radnu dozvolu. Ovo je potrebno i za zapošljavanje ruskih državljana u ruskim kompanijama. Ono što se razlikuje kod zapošljavanja stranaca je osnov za odobrenje privremenog boravka i dobijanje radne dozvole. To znači da se u zavisnosti od osnova zaposlenja razlikuje i dokumentacija, kako za privremeni boravak tako i za radne dozvole. Naime,  dokumentacija koju treba dostaviti je različita i zavisi od osnova za odobrenje privremenog boravka odnosno radne dozvole. Rusi koji žele da osnuju svoju firmu trebalo bi da imaju privremeni boravak radi samozapošljavanja, a to važi za sve  njihove državljane koji nameravaju da se registruju kao preduzetnici i budu zaposleni u svojoj firmi. Dokumentacija se prikuplja i predaje nadležnim institucijama, a kasnije se predaje zajedno sa zahtevom za odobrenje privremenog boravka i zahtevom za radnu dozvolu. Sve ovo se podnosi u mestu gde će biti registrovana firma. Od dokumentacije treba pribaviti i takozvani beli karton odnosno prijavu boravišta stranog državljanina.

Pečat pogranične policije obavezan

Ovo je zapravo prvi uslov koji mora biti ispunjen u postupku podnošenja zahteva. Ruski državljani bi trebalo u pasošu da imaju utisnut pečat granične policije. Pečat mora da je obeležen tačnim datumom i tačnim mestom ulaska u Srbiju. Postupak za odobrenje privremenog boravka i dobijanje radne dozvole ne može biti sproveden ukoliko stranac pri ulasku u Srbiju nije dobio pečat granične policije. Međutim, dobra vest je ta da je pečat moguće i naknadno dobiti. U ovom slučaju ruski državljanin bi trebao da se vrati na granicu kako bi je ponovo prešao, odnosno ušao u zemlju. To konkretno znači da mora da pređe granicu odnosno da napusti Srbiju, a zatim da je ponovo pređe i uđe u zemlju kako bi u pasošu dobio pečat, s tim da obavezno mora da bude naveden datum i mesto ulaska. S ovim se završava prvi korak, a zatim sledi i boravišna prijava. Da bi državljani Ruske Federacije mogli da borave u našoj zemlji moraju da nabave beli karton.

Beli karton ili prijava boravišta stranog državljanina

Za prijavu boravišta popularno nazvano beli karton takođe postoji određena procedura. Naime, vlasnik stana koji je izdao nekretninu ruskom državljaninu u obavezi je da najkasnije nakon 24 sata od dolaska podstanara prijavi njegov boravak u lokalnoj Policijskoj upravi. Prijavu prebivališta popunjava vlasnik stana ili ovlašćeni punomoćnik vlasnika stana. Kada vlasnik ili ovlašćeni punomoćnik popune takozvani beli karton, odnose ga u Policijsku upravu sa propratnom dokumentacijom, koja uključuje prijavu boravišta, pasoš, dokaz o vlasništvu stana. Ukoliko prijavu podnosi ovlašćeni punomoćnik odnosno advokat pored navedene dokumentacije dostavlja se i overeno punomoćje. Ličnu kartu stvarnog vlasnika nekretnine nije potrebno priložiti, ali je preporuka da se ona ima u rezervi. Starni državljani nemaju obavezu da bude prisutni u Policijskoj upravi prilikom prijave boravišta. Lično prisustvo nije obavezno ni za njegovo odjavljivanje.

Privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja

Zahtev za privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja podnosi se zbog dobijanja radne dozvole za strance radi osnivanja preduzeća u Srbiji. Ovo važi za državljane Rusije koji žele da otvore svoju firmu u našoj zemlji i da rade u njoj kao zaposleni. Oni u tom slučaju prvo imaju obavezu da se registruju kao preduzetnici u Agenciji za privredne registre, a zatim i da podnesu zahtev za privremeno odobrenje Upravi za strance u Policijskoj upravi. Takođe, potrebno je dostaviti i zahtev za privremeno odobrenje po osnovu samozapošljavanja, izvod o registraciji pravnog lica ili rešenje o registraciji iz APR-a, potvrda poslovne banke o prometu na računu. Ruski državljani se u ovom slučaju najčešće registruju kao preduzetnici, kako bi se olakšala njihova saradnja sa drugim većim kompanijama u Srbiji. Ovaj trend je veoma prisutan u IT sektoru, gde kompanije radije biraju da angažuju preduzetnika.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: