ISTRAŽUJEMO Zašto je ruskim držaljanima potreban advokat za otvaranje firme

rusi

Osnivanje firme prati komplikovana procedura koja je propisana Zakonom o privrednim društvima, a ukoliko kao ruski državljanin želite da otvorite firmu, a ne znate kako, kancelarija Žigić je tu da za vas obavi taj posao

Za ruske državljanje koji žele da otvore kompaniju u Srbiji prijava odnosno registracija u APR-u je prvi i najvažniji korak. Međutim, pre nego što se pokrene procedura, budući vlasnik bi trebalo da zna koju pravnu formu želi da otvori kada je u pitanju privredni subjekat, jer od toga i zavisi procedura, da li će se pokrenuti postupak osnivanja DOO ili ćete se registrovati kao preduzetnik.

Otvaranje firme ide relativno brzo, a uvek postoji i ili

Iako je otvaranje firme u Srbiji relativno brz postupak, ipak ne postoji uopšten niti brz i jednostavan način za njeno otvaranje. Svakako, u ovom slučaju ruskim državljanima savetujemo da konsultuju odnosno da angažuju advokata kako bi izbegli pogrešne korake, a koji bi kasnije mogli da negativno utiču na njihovo poslovanje. U ovom procesu, celokupnu logistiku, ali i odlazak na teren odnosno u razne institucije brzo i efikasno može pružiti i advokatska kancelarija. Naime, prva prepeka sa kojom se Rusi suočavaju jeste nedovoljno znanje srpskog jezika i ta jezička barijera će im stvarati dodatne probleme, jer najčešće ne razumeju šta im je sve potrebno od dokumentacije.

Advokat prevazilazi jezičku barijeru

Druga stvar se odnosi na adrese, jer većina državljana Rusije i ne zna gde se nalaze odnosno na kojim su adresama institucije, pa kako bi skratili vreme traženja, angažovanje advokata ima i ovde višestruku korist. Sledeća prepreka na koju ruski državljanje nailaze jeste popunjavanje raznih formulara i zahteva koji takođe moraju čitko da se popune sa službenom jezku Republike Srbije. I u ovom segmetnu advokat je od velike pomoći, jer će praktično ceo posao uraditi umesto klijenata. Ne znamo kakva je procedura otvaranja firme u Rusiji, ali ono što sa sigurnošću možemo da kažemo da u našoj zemlji uvek fali „bar jedan papir“, pa se i ova neprijatnost uz pomoć advokata može izbeći.

Saveti advokata zlata vredni

Naime, u advokatskoj kancelariji Žigić iz Novog Sada prvo ćete dobiti pravne savete, a zatim će tim advokata umesto vas napraviti sve neophodne korake. Naime, i ako se kompanije lako otvaraju, njih prati komplikovana procedura koja je propisana Zakonom o privrednim društvima, a ukoliko kao ruski državljanin želite da otvorite firmu, a ne znate kako, kancelarija Žigić je tu da za vas obavi taj posao. Usluga osnivanja obuhvata, kompletan osnivački akt ili Ugovor o osnivanju, registraciju udela za jednog ili više osnivača, OP obrazac, imenovanje direktora firme, pomoć pri izboru imena i provera dozvoljenosti naziva firme. Zatim u uslugu spada dodeljivanje šifre delatnosti firme, preuzimanje rešenja iz Agencije za privredne registre sa PIB-om i otvaranje tekućeg računa u banci. Takođe možemo vam pomoći i pri izboru knjigovođe, ali i kod prijave početka rada kod nadležne poreske uprave i pravljenje pečata.

Ogranak stranog pravnog lica

Mnogi ne znaju, ali sa pravne tačke gledišta postoje i neke začkoljice koje treba na vreme preduprediti. Primera radi ruski državljani koji žele da otvore ogranak stranog pravnog lica bi trebalo da znaju da se ovde radi o izdvojenom  organizacionom delu inostrane kompanije preko koje se obavlja delatnost u Republici Srbiji. Ogranak ima svoju registrovanu pretežnu delatnost, ali može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene. Pretežna delatnost ogranka i pretežna delatnost društva osnivača ne moraju biti iste, već se mogu razlikovati. Ogranak mora da ima svog zakonskog zastupnika, jer on za strane firme u Srbiji nema status pravnog lica, već obavlja radnje i istupa u ime i za račun osnivača. Osnivač ogranka je strano privredno društvo koje je odgovorno i upravlja poslovanjem ogranka. Za sve obaveze koje nastanu u okviru poslovanja ogranka odgovara strana firma, kao osnivač. U poreskom smislu ogranak ima status kao domaći poreski rezident.

 Predstavništvo stranog pravnog lica

Prema definiciji predstavništvo predstavlja izdvojen organizacioni deo strane kompanije u Srbiji, koji može da obavlja poslove tog privrednog društva. Predstavništvo nema svojstvo pravnog lica, ne obavlja delatnost osnivača, ali da bi poslovalo u našoj zemlji mora biti registrovano u APR. U ovom slučaju postoje ograničenja u radu, a to znači da ne može obavljati redovnu delatnost strane firme. Odnosno, ne može da plasira ili prodaje robu, niti da pruža svoje usluge na domaćem tržištu. Predstavništvo može jedino da zaključuje poslove koji su povezani sa njihovim tekućim poslovanjem.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: