U NAJAVI Izmena Zakona o maloletnicima

Najveći procenat maloletničkog kriminala zabeležen je u apelacionim sudovima u Beogradu i Novom Sadu.

Izmena Zakona o maloletnicima

Posebna radna grupa Ministarstva pravde završila je nacrt izmena i dopuna Zakona o maloletnicima. Ovim Zakonom bi trebao da se poboljša položaj maloletnika kao žrtava.

Izmena Zakona o maloletnicima?

Izmenama je predviđeno da se o maloletnim počiniocima krivičnih dela vode specijalizovane evidencije u svim sudovima i tužilaštvima, a svi bi kasnije trebalo da je objedine u centralnoj bazi pri Ministarstvu pravde.

Na ovakav način će se lakše uočavati koji sve faktori utiču na povećanje i smanjenje stope maloletničkog kriminaliteta, kao i koje su im kazne i mere izrečene.

Osim toga biće dostupni i kompletni podaci o tome koliko maloletnika su povratnici u izvršavanju krivičnih dela.

Domaći stručnjaci se slažu kako su izmene i dopune zakona samo prvi korak ka donošenju potpuno novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, a u primeni je već 15 godina.

Ustanove za lečenje

Sem ovih izmena u planu je i osnivanje posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnika, ali i otvaranje posebnih pritvorskih jedinica, jer sada osumnjičeni maloletnci dele ćelije s punoletnim osobama.

Osim toga u planu je i otvaraje ustanove za odvikavanje od alkoholizma i narkomanije.

Nedavna istraživanjan ukazuju na to da maloletnici najčešće čine imovinska krivična dela koja su u značajnom postotku povezana sa zavisnošću.

Ukoliko bi bili na adekvatan način kažnjeni za prekršaj, možda bi ih to sprečilo da učine veće krivično delo, rečeno je na okruglom stolu posvećenom primeni Zakona o maloletnicima.

Rezultati istraživanja

Rezultati istraživanja o kretanju maloletničkog kriminala i primeni zakona tokom poslednjih 15 godina pokazali da se ukupan broj krivičnih dela maloletnika smanjuje, sa izuzetkom porasta u 2013. godini.

Najveći procenat maloletničkog kriminala zabeležen je u apelacionim sudovima u Beogradu i Novom Sadu, a manje na području Niša i Kragujevca.

Takođe primećeno je povećanje procenta maloletnih devojaka kao izvršilaca krivičnih dela, kao i povećanje nasilja u porodici za koja su okrivljeni maloletnici.

 

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: