Izvršenje

izvrsenje Ukoliko neko odbije da vam nadoknadi dugovanje po sudskoj odluci preostaje jedino da pokrenete sudski izvršni postupak ukoliko želite da izvučete svoj novac.

Tada na scenu stupa prinudno izvršenje ili prinudna naplata, a svojina može biti oduzeta samo u zakonom propisanom postupku i iz zakonom propisanih razloga.

Prinudno izvršenje

Sudski izvršni postupak regulisan je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. U ovakvim situacijama, nadležni sud je dužan da rešenjem odredi izvšenje, a javni izvršitelj ili sud imaju obavezu da sprovedu prinudnu naplatu.

Sve stranke u ovom postupku moraju biti jasno određene i tačno se mora znati na koga se odnosi prinudno izvršenje, a i u čiju korist ona ide.

Izvršni poverilac je osoba u postupku, koja potražuje nešto ili se za njegov interes sprovodi izvršenje po sudskoj presudi ili verodostojnoj ispravi. Ukoliko neko recimo, duguje za komunalije ili mobilni telefon, poverilac u tom postupku je “Informatika” ili mobilna telefonija koja angažuje izvršitelja da naplati potraživanje.

Izvršni dužnik ili dužnik je osoba u postupku od koje se nešto naplaćuje ili potražuje. Najčešće je dužnik građanin od koga se naplaćuje dug prinudnim putem. Dužnici mogu da budu i institucije ili kompanije koje svojim radnicima ne isplate platu ili slično dugovanje pa se onda potražuje novac.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: