KOVID PROPUSNICE Da li ima elemenata kršenja ljudskih prava

Ukoliko bi se eventualno uvodila obavezna vakcinacija obavezno bi moralo da se povede računa da ljudska prava budu garantovana UstavomUkoliko bi se eventualno uvodila obavezna vakcinacija obavezno bi moralo da se povede računa da ljudska prava budu garantovana Ustavom

KOVID PROPUSNICE Da li ima elemenata kršenja ljudskih prava

U Srbiji su uvedene kovid propusnice a mnogi smatraju da je ovo uvođenje protivzakonito.

Ipak, u ovome nema ništa sporno jer je reč o takozvanoj pozitivnoj diskriminaciji gde nema ni govora o kršenju ljudski prava.

To znači da su vakcinisani u maloj prednosti prilikom boravka u ugostiteljskim objektima.

Negativna diskrimacija bila bi kada bi nevakcinisani bili uslovljeni da za dolazak na posao, u školu, kod lekara moraju da imaju kovid propusnicu.

Ljudska prava garantovana Ustavom

Ukoliko bi se eventualno uvodila obavezna vakcinacija za pojedine kategorije stanovništva u toj situaciji bi obavezno moralo da se povede računa da ljudska prava budu garantovana Ustavom ili da se Ustav prilagodi.

Ukoliko se to ne bi prilagodi, ljudska prava regulisana Ustavom moraju da se poštuju i ta granica ne treba da bude pređena.

Naravno, sve do te mere je zakonito, osnovano i nije protivustavno. Primera radi, kada se diskriminišu ljudi, tada im se ograničava  njihova slobodna volja, krše im se se osnovna ljudska prava koja štiti Ustav.

Nema kršenja ljudskih prava

Ovo kontketno znači da ovakim modelom koji donela država nema elemenata kršenja ljudskih prava niti je u ovom slučaju prekršen Ustav, Inače, u ovakvim situacijama bi trebalo vioditi i računa o zaštiti ličnih podataka, a u ovom slučaju se ni to ne krši jer je reč o zaštiti zaštite zdravlja stanovništva.

Za dodatne informacije pozovite advokata

Ipak, i u ovom slučaju se mora voditi računa kako se skladište podaci, ko ima pristup, ali pošto su ti podaci već negde sadržani, u bazama vakcinisanih, testiranih, njihovo korišćenje nije problematično.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja za ovu tematiku obratite se advokatskoj kancelariji Žigić.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: