- najčešće postavljena pitanja

Zastarelost krivičnog gonjenja počinje od dana kad je krivično delo izvršeno i zavisi od visine zaprećene kazne za predmetno krivično delo. Konkretno za krivično delo krađa iz čl. 203 KZ krivično gonjenje ne može se preduzeti kad protekne tri godine od izvršenja krivičnog dela

Razlika je u organu pred kojim se vodi postupak, delima zbog kojih se pokreće kao i u eventualnim sankcijama. Prekršajna odgovornost je svakako blažeg karaktera od krivične.

Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza: 1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu; 2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe; 3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad; 4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja; 5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga; 6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja; 7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.