Krivično pravo

KRIVIČNO PRAVO Niko nije kriv dok se u postupku ne dokaže suprotno

Krivično pravo ne podrazumeva samo jednu oblast već obuhvata nekoliko segnemata koji se uzimaju u obzir.

Krivično pravo predstavlja pravne normative koji imaju za cilj da očuvaju i zaštite vrednosti državne zajednice.
U okviru krivičnog prava regulisana su pitanja koja se  odnose na krivično delo grupe ili pojedinca. S druge strane krivično procesno pravo uglavnom se bazira na postupak kada se utvrđuje krivična odgovornost.

Krivično pravo i dokaz krivice

Ove stavke su usko povezane, jer krivično pravo ne podrazumeva samo jednu oblast već obuhvata nekoliko segmenata, i to od materijalnog krivičnog prava, preko krivičnog procesnog i krivično izvršnog prava, do prava privrednih odnosno prekršajnih postupaka. Prema domaćem Krivičnom zakonu ni jednoj osobi ne može da se izrekne kazna ili neka druga krivična mera sve dok se ne utvrdi krivica.

Krivično pravo predviđa stroge i blage kazne

To konkretno znači da se kazna ili mera upozorenja može izreći samo u slučaju kada se ustanovi krivica za počinjeno krivično delo. Krivične sankcije i kazne određuju se na osnovu učinjenog krivičnog dela, te one mogu biti od težih poput doživotnog zatvora i kazne zatvora, do blažih – novčanih kazni, rada u javnom interesu ili oduzimanja vozačke dozvole. Mogu se izreći i mere upozorenja, mere bezbednosti, kao i vaspitne mere.

Krivično pravo i usluge advokata

U okviru krivičnog prava advokatska kancelarija Žigić pruža sve pravne savete i usluge koje su vezane za kaznena i prekršajna dela. Zastupaju počinioce krivičnog dela pred policijom i sudom, a takođe, zastupaju i oštećene stranke bilo da se radi o krivičnom ili prekršajnom postupku. U okviru svojih nadležnosti, zastupaju i pravna lica u postupcima za počinjene privredne prestupe i prekršaje. Osim toga bave se i ostalim uslugama vezi sa podnošenjem krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi i drugih usluga koje se tiču krivičnog postupka.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: