Kupovina nekretnine

kupovina nekretnine Kupovina nekretnine može da bude mukotrpan i dugotrajan proces. Nije retkost da se nakon ostavinske rasprave, kuća, stan ili zemljište raspodele na više osoba koje tada postaju suvlasnici nekretnine.

Zato je veoma važno da obratite pažnju kada kupujete primera radi stan gde postoji više suvlasnika koji ga dele na ravne časti.

Prema definiciji susvojina je pravo dve ili više osoba da dobiju jednake delove neke nekretnine, a podjednaka prava imaju kako fizička, tako i pravna lica. Tada idealni udeo nije određen, što znači da svi suvlasnici imaju onoliko prava na nepokretnosti koliko bi imala jedna osoba da je isključivi vlasnik.

Kupovina nekretnine i pravo preče kupovine

Kupac može da kupi deo nekretnine od jednog suvlasnika, s tim da bi trebalo da se raspita da li je prodavac svog idealnog udela prethodno ponudio na prodaju svoj deo ostalim suvlasnicima i to po ceni po kojoj planira da proda kupcu (pravo preče kupovine).

Ukoliko se odlučite da kupite nekretninu od više suvlasnika, a da u tom slučaju postoji saglasnost svih njih zaključuje se klasičan Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Tada su prodavci svi suvlasnici sa svojim idealnim udelima.

Pravilo je da svaki suvlasnik u slučaju ovakve kupoprodaje dobije procentualno utvrđeni deo novca koliki je njegov deo u nepokretnosti.

Zato se kupac Ugovorom obavezuje da svakom suvlasniku posebno isplati deo koji mu pripada. S druge strane suvlasnici se obavezuju da nakon dobijanja novca, svaki ponaosob da izjavu kojom omogaćuju kupcu da može bez njihovog daljeg učešća ili saglasnosti uknjižiti nepokretnost kao jedini vlasnik.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: