NANOGICA Šta podrazumeva kućni pritvor, a šta kućni zatvor

nanogicaKućni pritvor je kao i svaki drugi pritvor, a to je mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog tokom trajanja krivičnog postupka pre donošenja presude Sve češće se može čuti kako je okrivljeni umesto zatvorske kazne dobio nanogicu, a zapravo je reč o kućnom protvoru. Kućni pritvor je zapravo kao i svaki drugi pritvor, a po definiciji to je mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog tokom trajanja krivičnog postupka, pre donošenja presude. Najčešće se određuje u slučajevima kada se sumnja da će osoba ponoviti krivično delo ili kad ne dolazi redovno na suđenja.

Nanogica i opšti uslovi

Ovo zapravo podrazumeva da osumnjičena osoba ne sme bez odobrenja da napusti mesto boravka odnosno kuću ili stan. Takođe određuju se i specijalni  uslovi pod kojim će boraviti u svom domu. Tada na snagu stupa zabrana korišćenja telefona i interneta, a ne sme ni da prima druge osobe u stan. Osobe u kućnom pritvoru, mogu da provedu napolju sat vremena. Sud, u ovakvim situacijama može da svakom pojedincu odnosno pojedinačnom slučaju propiše drugačije mere ili više slobode. Po zakonu, mera kućnog pritvora može da bude izrečena bez obzira na to koje je krivično delo učinila osumnjičena osoba.

Nanogica i kućni zatvor

Naime, kućni zatvor je takođe vrsta krivične sankcije koju sud izriče presudom na kraju krivičnog postupka. Osuđena osoba kaznu, umesto u zatvorskoj ćeliji tada služi u svojoj kući i uz određena prava i obaveze. Između ostalog ima pravo da ode u šetnju ili boravi van stana najviše dva sata dnevno i to najčešće u periodu od 13 do 17 sati. Osuđenom za krivična dela nasilja u porodici koji živi sa žrtvama u istom porodičnom domaćinstvu, ne može da se odredi kućni zatvor.

Nanogica i maksimalne kazne

Maksimalna kazna kućnog zatvora može da bude izrečena na godinu dana. Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera usvojen je 2014. godine. Za sve dodatne informacije obratite se advokatskoj kancelariji Žigić.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: