NASILJE U PORODICI: Kako prepoznati nasilje u porodici?

nasilje u porodici

Nasilje u porodici podrazumeva fizičko, psihičko i verbalno zlostavljanje, kada jedan član domaćinstva, tuče, maltretira, vređa i omalovažava drugo člana u porodici i time narušava njegovo  duševno zdravlje ili spokojstvo.

Ukoliko prepoznajete bilo koji oblik nasilja, prijavite policiji i angažujte advokata kako biste izbegli dalju torturu

Ono je propisano Porodičnim zakonom, ali je i krivično delo, zato svaka osoba ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici i u skladu sa zakonom.

Ukoliko prepoznajete bilo koji oblik nasilja, prijavite policiji i angažujte advokata kako biste izbegli dalju torturu.

Nasilje u porodici veoma rasporostranjeno, a najgori oblik jeste fizičko zlostavljanje (pesničenje, šamari, ćuškanje) koje nažalost često završi ubistvom ili pokušajem ubistva.

Međutim, nasilje je i pretnja, drsko ili bezobzirno ponašanje koje ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana domaćinstva. Obično u ovakvim slučajevima, jedan član domaćinstva nasilno se ponaša prema jednom ili prema više osoba u porodici.

Zato, svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa zakonom.

Šta se smatra za nasilje u porodici

− Nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede

− Izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili bliskoj osobi

− Prisilan seksualni odnos

− Navođenje na seks ili navođenje na polni odnos sa osobom koja nema 14. godina, kao i navođenje na seks nemoćne osobe

− Ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa drugim ljudima

− Vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobrazno i zlonamerno ponašanje

Poslove zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva obavlja Centar za socijalni rad.

Postupak u sporu pokreće se tužbom, koju mogu podneti: član porodice prema kome je nasilje izvršeno, njegov advokat, javni tužilac i organ starateljstva.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: