NASLEĐENO ORUŽJE Procedura za legalizaciju

oružje

Nasleđeno oružje zakonski naslednici pokojnika u obavezi su da prijave policiji u roku od 45 dana nakon njegove smrti, a procedura za legalizaciju takvog oružja je vrlo jednostavna

Mnogi naslednici mogu da se nađu u nezavidnoj situaciji kada iza pokojnika ostane u kući oružje. Često se dešava da familija i ne zna da je preminuli imao oružje, pa ako ne znaju kako da postupe mogu da plate kaznu ili da završe u zatvoru. U slučajevima kada je porodica upoznata sa posedovanjem oružja i za njega neki drugi član poseduje dozvolu, oružje se ne može tek tako preneti i naslediti, već se mora ispoštovati propisana procedura.

Dužnosti naslednika za nasleđeno oružje

Zakonski naslednici su u obavezi da oružje pokojnika prijave policiji u roku od 45 dana nakon njegove smrti. Oružje se prijavljuje najbližoj policijskoj stanici u mestu poslednjeg prebivališta pokojnika. Nakon toga ono biva preuzeto i ostaje u MUP-u do okončanja ostavinske rasprave. Kada se odluči kome će oružje pripasti, naslednik mora da traži odobrenje za nabavku oružja bez obzira da li ima dozvolu i tek nakon odobrenja može da preuzme oružje. Znači, naslednik je dužan da u roku od šest meseci od dana sticanja prava podnese zahtev radi izdavanja oružnog lista ili zahtev za registraciju oružja. Ako je naslednik maloletnik ovaj rok počinje da teče od dana sticanja punoletstva.

Šta ukoliko ne postoji odobrenje za nasleđeno oružje

Ukoliko naslednik ne uspe da dobije odobrenje, porodica će ostati bez oružja pokojnika. Ukoliko niko od članova porodice nije zainteresovan da nasledi oružje, ono se može prodati. Međutim, prodaja je moguća samo tako što će oružje prvo predati policiji i nakon toga oglasiti za prodaju. Potencijalne kupce upućujete u policijsku stanicu gde se oružje nalazi, gde i oni moraju proći svu zakonsku proceduru oko preuzimanja.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: