NEOSNOVANO HAPŠENJE Najčešći primeri

hapšenje

Neosnovano hapšenje se sve češće dešava u Republici Srbiji, a ovo su najčešći primeri, ali i saveti kako da postupate u slučaju neosnovanog hapšenja ili pritvaranja

Ako ste uhapšeni, a krivični postupak nije pokrenut, ako je doneta oslobađajuća presuda ili ako su vas držali duže nego što je to zakonom predviđeno, imate pravo na novčanu naknadu od države. U ovom slučaju ste u obavezi da Ministarstvu pravde podnesete zahtev za naknadu štete u roku od tri godine, a od odluke kojom je ustanovljeno da je hapšenje bilo neosnovano. Ukoliko se od Ministarstva pravde ne dobije odgovor ili nije zadovoljavajući, možete da tužite državu u parničnom postupku.

Šta je neosnovano hapšenje?

Neosnovanim hapšenjem smatra se svaka situacija kada ste proveli vreme u pritvoru ili zatvoru, a krivični postupak je obustavljen ili nije uopšte pokrenut. Takođe, ako je optužba odbijena ili ako je doneta oslobađajuća presuda, a postupak je dugo trajao. Osim toga, pravo na naknadu štete može da se potražuje  i ako je u postupku po vanrednim pravnim lekovima izrečena kraća ili drugačija kazna, a ti vi ste već izdržali kaznu zatvora. Pravo na naknadu ima i svako ko je lišen slobode usled greške ili nezakonitog postupanja policije, suda ili tužioca, ili kome je lišenje slobode zbog toga trajalo duže nego što je bilo neophodno.

Kada se podiže tužba za neosnovano hapšenje?

Pre nego što tužite državu za naknadu štete, u obavezi ste da podnesete zahtev Ministarstvu pravde u roku od tri godine. Pošto se ne radi o sudskom postupku, za podnošenje zahteva se ne naplaćuju nikakve takse. O zahtevu odlučuje Komisija u okviru Ministarstva pravde, u roku od tri meseca od podnošenja. Ukoliko u tom roku ne dobijete odgovor ili ako odbiju zahtev, imate pravo da podneste tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije. Ako prihvate samo deo zahteva (recimo, ako isplate samo deo zahtevanog iznosa), za ostatak može da se podigne tužba.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: