ODLAGANJE SUDSKOG SPORA – Evo u kojim slučajevima je dozvoljeno

Odlaganje sudskog spora u krivičnom postupku, a na predlog advokata i stranaka može da se odloži najduže do 30 dana.

Sudski spor ponekad traje u nedogled što svakako utiče na novčanik prosečnog građanina Srbije.

Njegova dužina zavisi od složenosti predmeta, prikupljanja dokaza i sposobnosti advokata koji zastupa stranku.

Odlaganje sudskog spora i uloga advokata

Uloga advokata u sporovima veoma je bitna, jer on ima mogućnost da ubrza ili da prolongira postupak.

Takođe drugi faktori mogu da utiču na dužinu, a u pojedinim slučajevima ni odredba zakona kojom se nalaže hitnost nije dovoljna da spreči odlaganje.

Šta kaže zakon

Zakon o krivičnom postupku sadrži odredbu koja glasi: “Sud je dužan da krivični postupak sprovede bez odugovlačenja i da onemogući svaku zloupotrebu prava usmerenu na odugovlačenje postupka”.

U praksi se ovo često ne poštuje, uglavnom zbog ljudi koji izbegavaju da prime sudski poziv.

Naravno, tu su i neizvesni rokovi u kojima viša sudska instanca treba da donese odluku na uloženu žalbu. U krivičnom postupku na predlog advokata i stranaka ročište može da se odloži najduže do 30 dana.

 Odlaganje sudskog spora u slučaju novih dokaza

Sudsko veće takođe može da odloži glavni pretres ako se dostavljaju novi dokazi.

Primera radi, ako se tokom glavnog pretresa utvrdi da je kod optuženog posle učinjenog krivičnog dela došlo do psihičkog ili fizičkog oboljenja te ne može da učestvuje na suđenju.

Odložen glavni pretres, ponovo se zakazuje ukoliko se promeni sastav veća i ukoliko se glavni pretres održava pred drugim predsednikom veća. Ovakvim načinom se vrlo često prologira postupak i tada se praktično u sred suđenja promeni sudija te sve kreće iz početka.

Ukoliko imate bilo kakav problem u vezi sa odlaganja ili odugovlačenja sudskog spora, angažujte nas odmah.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: