ODUGOVLAČENJE SUDSKOG SPORA – Kada se podnosi prigovor

Odugovlačenje sudskog spora izuskuje ponekad i prigovor. Iz tog razloga pozovite našu kancelariju, kako bismo reagovali na vreme.

odugovlačenje sudskog sporaZaštita prava na suđenje u razumnom roku je regulisana novim Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U ovim slučajevima možete da podnesete prigovor radi ubrzavanja postupka, žalbu i zahtev za pravično zadovoljenje.

Odugovlačenje sudskog spora izuskuje ponekad i prigovor

Ovaj postupak je nezavistan od toga da li ćete dobiti ili izgubiti sudski spor u kojem je došlo do vremenskog odugovlačenja.

On se sprovodi radi utvrđivanja povrede prava na suđenje i smatra se hitnim. Tada sud samo proverava osnovanost zahteva da li je došlo ili ne do povrede razumnog roka za suđenje.

Na postupak zaštite suđenja u razumnom rok se primenjuju pravila vanparničnog postupka, pa sudske odluke imaju oblik rešenja.

Odugovlačenje sudskog spora i uloga predsednika suda

Ukoliko smatrate da postupak predugo traje, podnosi se prigovor predsedniku suda pred kojim se vodi spor gde je došlo do odugovlačenja. Predsednik suda odlučuje o prigovoru u roku od dva meseca od njegovog prijema.

Ukoliko predsednik suda odbije prigovor ili o njemu ne odluči u roku od dva meseca, možete podneti žalbu o kojoj odlučuje predsednik višeg suda u roku od mesec dana. Rok za podnošenje ove žalbe je 8 dana od isteka roka od dva meseca.

U slučaju da su prigovor ili žalba usvojeni, stranka ima pravo da podnese zahtev za pravično zadovoljenje po isteku roka koji je dat sudiji koji vodi postupak.

Pozovite u pomoć advokata

Advokatska kancelalija Daneta Žigića vam u ovakvim slučejevima svakako može pomoći.

Ukoliko smatrate da su vaša prava povređena i da postupak koji se vodi  protiv vas predugo traje, ne propustite šansu da sankcionišete nesavesnost i neažurnost sudskih organa koji odlučuju o vašim pravima.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: