OPORTUNITET: Saznajte šta je to i u kojim slučajevima se primenjuje

oportunitet
Kada je reč o opurtunitetu, javni tužilac određuje rok u kojem osumnjičeni mora da izvrši svoje obaveze.

U našem pravnom sistemu pre 20 godina uvedena je odredba kojom okrivljeni može da potpiše sporazum o priznanju krivičnog dela i oportunitet (odlaganje krivičnog gonjenja).

Ovaj deo je preuzet uglavnom iz američkog prava.

Oportunitet je u Srbiji „novina“

Svrha uvođenja ovih „novina” jeste pre svega da se rastereti pravosuđe, ali i da se popuni budžet koji se dobija od uplata oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja.

Ipak, ovako nešto sebi ne mogu da priušte ljudi sa slabijim kućnim budžetom, jer kada im se odredi ova vrsta kazne, više ih zaboli udar po džepu nego zatvor.

Oportunitet je za lakša krivična dela

Oportunitet se odnosi za lakša krivična dela, a za koja je zakonodavac propisao da okrivljeni uplati određeni iznos u humanitarne svrhe, te kada se uplata izvrši tužilaštvo zauzvrat obustavi postupak.

Naime, članom 283 ZKP-a je regulisano kako javni tužilac može da odloži krivično gonjenje i to za krivična dela za koja se predviđa novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina i to pod uslovom da osumnjičeni prihvati jednu ili više obaveza.

Oportunitet i humanitarni rad

Neke od obaveza jesu da osuđeni mora da otkloni štetu koja je nastala izvršenjem krivičnog dela ili da nadoknadi pričinjenu štetu.

Takođe može da uplati novac na račun za uplatu javnih prihoda i taj novac se isključivo koristi u humanitarne svrhe.

Takođe može se odrediti kazna da obavlja društveno korisni ili humanitarni rad.

Ukoliko sud odluči, osoba koja je kažnjena dužna je da ispuni i druge dospele obaveze izdržavanja, poput mera lečenja od alkohola ili droge.

Oportunitet određuje i veštak

Takođe, ukoliko veštak oceni, postoji mogućnost da osoba mora da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja.

U ovoj naredbi javni tužilac određuje rok u kojem osumnjičeni mora da izvrši svoje obaveze, s tim da taj rok ne može da bude duži od godinu dana.

Ukoliko osumnjičeni izvrši ove obaveze, javni tužilac će rešenjem odbaciti krivičnu prijavu i o tome obavestiti oštećenog.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: