OSTAVINSKA RASPRAVA: Koje vrste mera sve postoje i kada se donose privremene mere?

ostavinska rasprava
Ostavinska rasprava koja nije pokrenuta službenim putem je složenija te se obratite advokatskoj kancelariji Žigić kako bi pokrenuo ostavinski postupak u vaše ime

Kada je reč o nasledstvu, postoji nekoliko vrsta mera, a prva je ona kojom se obezbeđuje zaostavština.
Ona se određuje na predlog ovlašćenih lica ili ih sam sud može odrediti u slučaju da oceni da su neophodne tokom celokupne ostavinske rasprave odnosno postupka.
Ove mere može da odredi i javni beležnik, ali isključivo na osnovu odluke suda.

Ostavinska rasprava i izuzeci

Jedini izuzetak je taj da javni beležnik koji je sačinio smrtovnicu popisuje i procenjuje imovinu ostavioca na zahtev naslednika i legatara.
Takođe, može je narediti sud na čijem je području ostavilac umro, kao i sud na čijem se području nalazi imovina ostavioca.
Tada se popisuje i procenjuje imovina i postavlja se privremeni staraoc zaostavštine.
Takođe vrši se i odvajanje zaostavštine od imovine naslednika.

Ostavinska rasprava i privremene mere

Privremene mere se izriču u slučaju kada su naslednici nepoznati, kada se ne zna gde se nalaze ili kada nijedan od prisutnih naslednika nije sposoban da upravlja zaostavštinom, niti iko od njih ima zakonskog zastupnika.
U okviru privremenih mera pokretna i nepokretna imovina privremeno se predaje na čuvanje pouzdanoj osobi, donošenjem rešenja da se gotovina, dragocenosti, hartije od vrednosti, štednja u banci i druge važne isprave, predaju na čuvanje sudu ili javnom beležniku na čijem području se nalaze.

Ostavinska rasprava i pravo žalbe

Takođe daje se i rešenje o pečaćenju ostaviočevog stana, pojedinih prostorija u stanu ili drugih prostorija koje pripadaju ostaviocu.
Žalba na rešenje suda kojim se izriču spomenute mere ne zadržava izvršenje rešenja ukoliko postoji opasnost da se osujeti izvršenje tih mera.
Ukoliko ostavinski postupak nije pokrenut službenim putem, možete se obratiti Advokatu Žigiću da pokrene ostavinski postupak u vaše ime.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: