OTVARANJE D.O.O. Šta je od dokumenata potrebno ruskim državljanima za otvaraje kompanije

Ruski državljani mogu da budu osnivači d.o.o. s tim da u ovom segmentu u pojedinim slučajevima treba da dostave i dodatnu dokumentaciju

Srbija je poslednjih nekoliko godina sve interesantnije tržište za strane kompanije, a od nedavno je i veliki broj ruskih državljana otvorilo ili planira da otvori firme na teritoriji naše zemlje, jer smatraju da je poslovna klima ovde veoma povoljna. Generalno gledano, kada je reč o osnivanju preduzeća u Srbiji, strani državljani, uključujući i ruske neće imati većih problema pri otvaranju kompanije pošto je našim zakonom predviđeno da osnivač, i to bilo koje forme privrednog društva, može da bude i strano fizičko odnosno pravno lice.

Rusi otvorili 876 kompanija u Srbiji

Kako saznajemo do sada je u Srbiji registrovano 876 privrednih društava čiji su osnivači fizička i pravna lica iz Ruske Federacije, kao i 524 preduzetnika, koje su registrovali državljani Rusije. To konkretno znači da ruski državljani mogu da budu osnivači d.o.o. s tim da u ovom segmentu u pojedinim slučajevima treba da dostave i dodatnu dokumentaciju. Važno je napomenuti da pri registraciji u Agenciji za privredne registre (APR) ne postoje specijalni dodatni uslovi za Ruse jer postupak podrazumeva da se ovoj ustanovi dostavi zakonom propisana dokumentacija, koja se kada je reč o strancima jedino razlikuje u načinu dokazivanja identiteta osnivača. Neophodno je da dostave fotokopiju pasoša, odnosno lične karte, ali samo u slučaju da imaju ličnu kartu za strance izdatu u Republici Srbiji.

Obavezno dostaviti izvod iz matičnog registra

S druge strane, pravna lica moraju dostaviti i izvod iz matičnog registra. Međutim, forma dokumenata koju Rusi dostavljaju iz svoje matične države mora da se prevede na srpski jezik i to isključivo kod licenciranih prevodilaca. Osim samog postupka registracije pred APR, postoji još nekoliko koraka koje ruski osnivači moraju da ispoštuju, kako bi mogli da posluju preko svog novoosnovanog društva. U ovom slučaju trebalo bi da otvore račun, da se prijave za porez i da se registruju kao stvarni vlasnici. Takođe, u Srbiji postoje određene delatnosti za čije obavljanje je neophodno prethodno nabaviti dozvolu nadležnih institucija, a primera radi to se odnosi na obavljanje delatnosti investicionog društva. Kada se pribavljaju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva ruski državljani bi dodatno morali da dostave dokaz da je nadležno regulatorno telo države odakle dolaze odobrilo učešće u osnivanju brokersko-dilerskog društva u Republici Srbiji.

Dokaz o uplati obavezan

Znači da za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću APR-u je potrebno dostaviti, jedinstvenu registracionu prijavu i upis u jedinstveni registar poreskih obveznika, osnivački akt društva odnosno odluku za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano društvo sa overenim potpisima članova društva. Potreban je i dokaz o identitetu članova društva, odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom, potvrda banke o uplati novčanog uloga, dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (4.900 dinara + 1.000 dinara). Osim ovih dokumenata, državljani Rusije bi trebalo da dostave i registracionu prijavu osnivanja, kao i osnivački akt na kojem su potpisi notarizovani u Rusiji.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: