POSTUPAK OSTAVINSKE RASPRAVE: Evo kako teče postupak po etapama

postupak ostavinske rasprave

Postupak ostavinske rasprave je složen proces kada bi trebalo da obavestite javnog beležnika da je ostavilac sačinio testament ili ovlastite Advokatsku kancelariju Žigić kako bi u vaše ime to učinila

Ostavinska rasprava po Zakonu mora da bude brza i efikasna kako bi naslednici što pre mogli da raspolažu imovinom koju su nasledili. Ipak, u ovom slučaju postoji određena procedura koja mora da se ispoštuje. Prvo se utvrđuje da li je ostavilac umro, da li je imao imovinu, šta ostavlja iza sebe i njenu vrednost.

Postupak ostavinske rasprave i dokumentacija

Utvrđuje se da li je ostavilac sačinio testament, ima li naslednike i da li se oni mogu pronaći. Nakon što se utvrde ove činjenice pokreće se ostavinski postupak, a matičar upisuje i izdaje izvod iz matične knjige umrlih koji treba u roku od 30 dana da dostavi sudu. Ostavinski sud po prijemu ovog dokumenta donosi rešenje kojim nalaže javnom beležniku da sačini smrtovnicu bez obzira na to da li je preminuli imao imovinu ili ne. Podaci se pribavljaju po službenoj dužnosti. U slučaju da javni beležnik ne prikupi sve podatke, ona se tada nepotpuna dostavlja sudu koji onda ima obavezu da je sam dopuni.

Postupak ostavinske rasprave kada ročište ne uspe

Ukoliko ni ovo ne uspe, naslednici prilažu sudu sve isprave i dokaze u vezi sa imovinom ostavioca. Javni beležnik može da popiše i proceni svu imovinu ostavioca, kao i imovinu koja se nalazi u državini drugih osoba. Ovo se radi u prisustvu dva punoletna svedoka, a ukoliko je potrebno angažuje se veštak. U zapisnik se unosi pojedinačna vrednost pokretnih stvari i nepokretnosti.

Postupak ostavinske rasprave i ko prisustvuje popisu imovine

Popisu mogu da prisustvuju naslednici i legatari. Zapisnik se dostavlja naslednicima i osobama koje učestvuju u ovom postupku. Nezadovoljni imaju pravo na prigovor i u tom slučaju mogu da traže drugog javnog beležnika. Obavestite javnog beležnika da je ostavilac sačinio testament ili ovlastite Advokatsku kancelariju Žigić kako bi u vaše ime to učinila.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: