POVREDA NA ULICI kada možete da tužite Grad?

povreda na uliciPovreda na ulici može svakom da se desi, a najčešće je to pad u šaht ili rupu i ujed psa lutalice.

Često se dešava, a posebno u većim gradovima da ljude na ulici zadesi neki maler, poput pada u otvoren šaht, ujeda psa lutalice, pada u rupu, pada zbog rupe ili neravnine na nekoj javnoj površini, dok se zimi najčešće dešavaju padovi na ledu i  snegu, kao i udarac ledenice usled pada sa zgrade ili kuće.

Povreda na ulici ostavlja fizičku bol

Sve ove neprijatne situacije najčešće prouzrokuju štetu osobi koju je zadesila neka od ovih neprijatnih situacija. Šteta u tim slučajevima može da bude materijalna i nematerijalna. U tim slučajevima svaki čovek ima pravo na naknadu štete. Pod nematerijalnom štetom smatra se strah i bol, dok se fizički bol javlja zbog zadobijene povrede. Taj bol može da bude različitog intenziteta i trajanja. Naravno, pri padu bol biva najjačeg intenziteta, a kasnije taj bol slabi. Međutim, taj blaži bol takođe zna da bude neprijatan i da traje još neko duže vreme. Strah spada u psihičku kategoriju ljudskog stanja i predstavlja osećaj zabrinutosti zbog određene preteće situacije.

Povreda na ulici prouzrokuje strahove

Kao i bol, i strah može da bude različitog intenziteta i trajanja. Osim toga, neki nemili događaj kod oštećenog može da pokrene i neke druge nove strahove. Primera radi, ako je osobu ujeo pas u tom momentu se oseća i strah za svoju bezbednost odnosno život. Kasnije se može strah od pasa bilo da su vlasnički ili lutalice. Takođe kod osobe koja je pretrpela neku nezgodu može da se javi i strah za svoje zdravlje tokom lečenja. Takođe, u ovim situacijama dolazi do umanjenja  uobičajenih aktivnosti, a to se najčešće javlja kod težih povreda.

Povreda na ulici i naknada štete

U ovom slučaju se najčešće javlja i psihička bol, i tada oštećeni ima pravo na naknadu štete po tom osnovu. Rana ili naruženost se javlja kao posledica spoljne povrede, te mnogima se dešava da im ostane ožiljak ili da dođe do deformiteta. Psihička bol koju oštećeni trpi zbog ovoga predstavlja osnov za naknadu štete. Materijalna šteta se ogleda u prouzrokovanju štete imovine oštećenog. Tako recimo pas može da vam pocepa odeću, a prilikom pada sa bicikla zbog neravnine na biciklističkoj stazi može da se ošteti vozilo. Osoba koja je bila na bolovanju zbog povrede, materijalnu štetu može trpeti zbog umanjene plate za vreme trajanja bolovanja. Za sve dodatne informacije kontaktirajte advokatsku kancelariju Žigić.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: