POZIV OD PREKRŠAJNOG SUDA: Primiti ili odbiti?

poziv od prekrsajnog suda Poziv od prekršajnog suda mnogi građani izbegavaju da prime, a evo zašto to nije dobro Mnogi građani Srbije izbegavaju da prime sudski poziv za saslušanje koji im stiže na kućnu adresu, a sve u nadi da će njihov slučaj zastareti i da neće prekršajno odgovarati. Ovo se najčešće dešava kada je reč o pokretanju prekršajnog ili krivičnog postupka i davanja pisane odbrane u vez sa saobraćajem, tučom ili remećenjem javnog reda i mira.

Poziv od prekršajnog suda može da se uruči i članu domaćinstva

Međutim oakvi postupci mogu da imaju više štete nego koristi. Pošto se takvi pozivi uručuju lično, ukoliko se okrivljeni ne zatekne na adresi na kojoj je prijavljen, kurir ima pravo da poziv preda punoletnom članu domaćinstva, a koji je dužan da poziv primi i da se potpiše. Ovim činom smatra se da je izvršeno dostavljanje. Ako kojim slučajem član porodice odbije da primi poziv, kurir je dužan da napiše na dostavnici da je prijem odbijen, koja osoba ga je odbila, kog dana i u koliko sati. Nakon toga pisani izveštaj će ostaviti u stanu ili zakaćiti na vrata primaoca i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

Poziv od prekršajnog suda kači se i na oglasnu tablu

U slučaju da na adresi gde dostavljanje treba da se izvrši nema nikoga pismeno će se ostaviti u poštanskom sandučetu ili zakačiti na vrata obaveštenje da osoba kojoj je poziv upućen treba da ga preuzme u sudu u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Po isteku ovog roka pismeno se ističe na oglasnoj tabli i internet stranici suda. Kasnije, po isteku roka od osam dana, od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli i internet stranici suda dostavljanje se smatra izvršenim.

Poziv od prekršajnog suda bi trebalo da pogleda i advokat

U mnogo slučajeva se događa da sud ponovi slanje poziva, a ukoliko se i drugi put vrati, ističe se na oglasnoj tabli suda. I tada se smatra da je okrivljeni uredno primo poziv i da se može i okončati bez ikakvog uključenja okrivljenog u postupak i mogućnosti da se on brani i na taj način izdejstvuje oslobađajuću presudu ili bar umanjenje kazne. Za sve nedoumice kontaktirajte advokatsku kancelariju Žigić.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: