Pravo preče kupovine

pravo preče kupovine

U slučaju da prodajete deo stana ili zemljište morate prvo da ga ponudite suvlasnicima ili komšijama, a na to vas obavezuje Pravo preče kupovine koji je sastavni je deo Zakona o prometu nepokretnosti i Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Ovo se odnosi i kada su dve ili više osoba vlasnici jedne nepokretnosti.


Suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj deo, dužan je da ga prvo ponudi ostalim suvlasnicima, a u slučajevima gde ima više suvlasnika, prvenstvo kupovine ima onaj sa većim suvlasničkim delom.

Takođe ukoliko ima više suvlasnika koji imaju pravo preče kupovine, osoba koja prodaje odlučuje kome će od njih da ponudi svoj deo nepokretnosti. Vlasnik koji namerava da proda njivu, dužan je da nju prethodno ponudi vlasniku susednog poljoprivrednog zemljišta.

Pravo preče kupovine i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta

Preča kupovina se odnosi i na prodaju obradivih parcela, gde se podrazumeva da njivu ponudite komšijama.

U slučaju da ima više vlasnika susednog imanja čije se poljoprivredno zemljište graniči sa parcelama prodavca, parvo preče kupovine ima komšija čija se njiva pretežnim delom graniči sa zemljištem prodavca.


Kada ima više vlasnika susednog zemljišta čije se njive delimično graniče sa zemljištem prodavca, a granične linije su jednake, prednost između njih ima vlasnik susednog zemljišta čija je površina najveća.


Ukoliko neki vlasnik ili suvlasnik želi da proda nepokretnost on prvo mora da ponudi suvlasnicima ili komšijama. Za ovo vam je potreban pisani dokument, koji ćete poslati dostavnicom kako biste u slučaju spora imali dokaz na sudu. Rok za izjašnjavanje suvlasnika je 15 dana, a nakon toga se prodaje.


Ukoliko se prekrši pravo preče kupovine, suvlasnik kome je povređena preča kupovina može da pokrene sudski postupak i da traži poništaj ugovora koji je sklopljen i da on stekne pravo kao koje je navedeno u ugovoru.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: