PRAVO SUSVOJINE Podela na ravne časti

Pravo susvojine je pravo kada  dve ili nekoliko osobaimaju pravo na imovinu u idealnom delu, a nebitno da li se radi o polovini, četvrtini ili osmini.

PRAVO SUSVOJINE Podela na ravne časti

Prema definiciji pravo susvojine je pravo kada  dve ili nekoliko osoba imaju pravo na imovinu u idealnom delu, a nebitno da li se radi o polovini, četvrtini ili osmini.

U svakom slučaju stana ili preduzeće kada dođe do podele imovine, mora da se podeli na osnovu toga koliki je čiji udeo.

Idealni delovi na nepokretnostima se prilikom knjižne svojine upisuju u katastru nepokretnosti i samo je to validan dokument.

Kada neke osobe imaju idealni deo oni mogu da naprave fizičku deobu, kao i da bez problema odrede šta njihov idealni deo predstavlja u stvarnosti.

Sve ovo se reguliše ugovorom o fizičkoj deobi koji se overava kod notara.

Pravo susvojine i prava suvlasnika

U tim slučajevima, suvlasnik ima pravo da drži i koristi nekretninu ili stvar zajedno sa ostalim suvlasnicima, a srazmerno svom delu ne povređujući prava ostalih.

U ređim situacijama kada se korišćenjem ne iscrpljuju svojstva stvari i ne ugrožavaju prava ostalih, suvlasnik može neograničeno da koristi stvar i to nezavisno od veličine svog dela.

Suvlasnik takođe ima pravo raspolaganja na svom suvlasničkom delu i to bez saglasnosti ostalih koji „dele“ imovinu s njim.

Pravo susvojine

U slučaju da je primera radi kuća li poljoprivredno zemljište predmet prodaje, drugi suvlasnici će imati pravo preče kupovine.

Suvlasnik u zom slučaju ne može da proda bilo šta bez saglasnosti ostalih suvlasnika.

U ovakvim slučajevima, suvlasnici imaju pravo da zajednički upravljaju, a ono može biti redovno i vanredno.

Pozovite advokata

Pod redovno upravljanje spada primera radi redovno održavanje stvari ppout mašina ili poljoprivrednih mašina, ali je i za njih potrebna saglasnost suvlasnika čiji delovi čine više od jedne polovine.

Ukoliko ne može da se postigne saglasnost, o tom upravljanju odlučuje sud i to u vanparničnom postupku.

Ukoliko imate problema ili nejasnoća pozovite advokatsku kancelariju Žigić.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: