PREKRŠAJI NA PROTESTIMA Najčešći razlozi za privođenje

privođenje

Prekršaji na protestima dešavaju se često, a najčešći razlozi za privođenje su remećenje javnog reda i mira, tuča, svađa, vika, buka, nedolično ponašanje u raznim oblicima, kao i različiti oblici pretnji

Prema Zakonu o javnom redu i miru, remećenje javnog reda i mira svrstava se u prekršaje koji mogu biti različiti. Prema zakonu: “prekršaji protiv javnog reda i mira – jesu protivpravna dela kojima se na javnom mestu ugrožava ili narušava javni red i mir, stvara uznemirenje ili ugrožava sigurnost građana, ometa kretanje građana na javnim mestima ili ostvarivanje njihovih prava i sloboda, vređa moral, ugrožava opšta sigurnost imovine, vređaju ili ometaju službena lica ili se na drugi način narušava javni red i mir”, piše u članu 3 stav 3. Zakona o prekršajima.

Prekršaji na protestima koji spadaju u prekršaje na javnom mestu

Uz prekršaje koje se odnose na remećenje javnog reda i mira, prekršaji su i svađa, tuča, buka, vika, nedolično ponašanje u raznim oblicima, kao i različiti oblici pretnji. Zato se građanima savetuje da tokom protesta ne prave nerede niti se svađaju sa pripradnicima policije.

Prekršaji na protestima iz ugla počinioca i uniformisanog lica

Ono što je bitno da svaki građanin zna jeste da prekršaj, da bi to bio, mora da bude usmeren protiv nekoga ili nečega, u ovom slučaju recimo protiv policije na ulici, ili kada se uništava javna svojina. Valjalo bi naglasiti da u toj situaciji, subjektivni doživljaj građanina koje se tereti može biti kasnije relevantan u postupku, dok subjektivna ocena uniformisane osobe jeste relevantna za odluku o privođenju.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: