PREKRŠAJNA ZASTARELOST Evo kada dolazi do nje

prekrsajna zastarelost Prekršajna zastarelost ima nekoliko caka, a sve u vezi sa tim posavetujte se sa advokatom Žigićem.
Zastarelost prekršajnog postupka stupa na snagu ukoliko je prošlo godinu dana od kada je učinjen prekršaj, odnosno od dana kad se izda prekršajni nalog. To konkretno znači da protiv vas ne može da se vodi postupak ukoliko je prošlo godinu dana od učinjenog prekršaja.

Prekršajna zastarelost može i da se prekine

Međutim, zastarevanje se prekida onog momenta kada sud ponovo pokrene postupak. To konkretno znači da posle svakog prekida zastarevanje ponovo počinje da teče.
Međutim i ovde postoji izuzetak, jer posebnim zakonima može biti propisan duži rok zasterelosti. To se obično odnosi na prekršaje iz oblasti javnih prihoda i finansija, deviznog poslovanja, carinskog, spoljnotrgovinskog, javnih nabavki, sprečavanja korupcije, prometa roba i usluga, životne sredine i vazdušnog saobraćaja.

Prekršajna zastarelost i pojedina ograničenja

Međutim i ovde postoje ograničenja, te rok ne može da traje duže od 5 godina.
Apsolutni rok zastarevanja slučaja za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nastupa tek kada je proteklo dva puta onoliko vremena koliko je zakonom propisano za zasterelost.
U najvećem broju slučajeva to je rok od dve godine od kada je prekršaj učinjen, odnosno od dana izdavanja prekršajnog naloga.
Zastarelost izvršenja kazne ili zaštitne mere validan je od dana pravosnažnosti presude kojom je ili izrečena kazna ili zaštitna mera.

Prekršajna zastarelost i njen apsolutni rok zastarevanja

Ova mera stupa na snagu kada protekne godinu dana od dana pravosnažnosti presude. To znači da se posle tog roka izrečna kazna i zaštitna mera ne mogu izvršiti.
I ovde do prekida zastarelosti dolazi svakom radnjom nadležnog suda koji se preduzima radi izvršenja kazne.
Zato nakon svakog prekida zastarevanje ponovo počinje da teče.
Apsolutni rok zastarelosti izvršenja kazne stupa na snagu kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne, odnosno zaštitne mere.
Za sve nedoumice kontaktirajte advokatsku kancelariju Žigić.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: