PRIVOĐENJE NA PROTESTIMA Kako se ponašati?

protesti

Često se dešava privođenje građana na raznim protestima i evo nekoliko saveta kako se ponašati ukoliko budete u situaciji da vas privedu tokom nekih od mnogobrojnih protesta

Ukoliko na nekom javnom skupu, demonstracijama ili protestu dođe do privođenja, građanima se savetuje da budu mirni (ne pružaju otpor i ne svađaju se) i da od policije traže da što pre telefonski obaveste advokata, porodicu ili prijatelja o hapšenju. Ako su tokom privođenja povređeni, oni imaju pravo istog momenta da zahtevaju pregled svog lekara, a ukoliko on nije u mogućnosti da ih pregleda mogu da traže lekara od policije. Ukoliko postoje povrede važno je da se dobije zvanični lekarski nalaz koji je relevantan „papir“ pri dokumentovanju.  Takođe, građani pri privođenju sa pomenutih skupova mogu da pitaju, a moraju i da dobiju odgovor koliko će biti zadržani u pritvoru. Dakle, bez obrazloženja ili pokrenutog postupka, policija svakoga može da zadrži najviše 48 sati u pritvoru.

Budite mirni ukoliko doživite privođenje na protestima

Građani, takođe imaju pravo da pokrenu postupak i da traže od policije rešenje o zadržavanju – dokument na osnovu koga su u pritvoru. Pripadnici MUP-a nemaju pravo da vrše nasilje nad građanima koje hapse, kao ni obratno. Međutim, zakonom je predviđeno da, ukoliko građanin pruža otpor službenom licu pri privođenju, pripadnici MUP-a imaju pravo da upotrebe silu.

Ne pružajte otpor ukoliko vam se desi privođenje na protestima

Evo šta kaže član 110. Zakona o policiji – “Otporom se smatra svako suprotstavljanje zakonitim službenim merama i radnjama koje se može vršiti oglušivanjem ili zauzimanjem klečećeg, ležećeg ili sličnog položaja, pasivni otpor, ili zaklanjanjem ili držanjem za lice ili predmet, otimanjem, stavljanjem u izgled da će se lice napasti, ili preduzimanjem slične radnje, kao i aktivni otpor. Fizička snaga se upotrebljava u skladu sa pravilima veštine samoodbrane, a sa upotrebom se prestaje čim prestane napad ili otpor lica koje je upotrebljava”.

Zbog ovog člana najsigurnije je ophoditi se mirno i ne dati povod policiji da primeni silu.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: