- najčešće postavljena pitanja

Privredno društvo mogu osnovati kako strana tako i domaća pravna i fizička lica. Od ličnih dokumenata potreban je pasoš stranog državljanina prilikom osnivanja.

Društvo sa ograničenom odgovornošću ili DOO je privredno društvo koje osniva fizičko ili pravno lice. Doo može osnovati jedno ili više fizičkih lica ili jedno ii više pravnih lica. Doo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Likvidacija se sprovodi kada društvo ima dovoljno finasijskih sredstava sa kojima može da pokrije svoje obaveze.