PROCEDURA Da li ruski državljanin, osnivač privrednog društva, može da bude i direktor kompanije

rusi

Prema Zakonu o radu sa budućim direktorom mogu da se sklope dve vrste ugovora na osnovu kojih će ruski državljanin biti angažovan za svoj rad

Prema zakonu Republike Srbije svaka kompanija, kao i društvo sa ograničenom odgovornošću mora da ima direktora koji je i zakonski zastupnik preduzeća. Direktor je uvek prvi čovek u firmi i on je po definiciji zadužen da rukovodi kompanijom, da je zastupa i da obavlja najodgovornije poslove koji su vezani za upravljačke i izvršne aktivnosti.

Dodatne procedure moraju da se ispoštuju

Prema srpskom Zakonu o radu sa direktorom mogu da se sklope dve vrste ugovora na osnovu kojih i ruski državljani mogu da se postave za čelne ljude preduzeća. U okviru poslovanja, sa ruskim državljanima, a budućim direktorima  mogu da se potpišu dve vrste ugovora – Ugovor o radu gde direktor zasniva radni odnos u firmi ili Ugovor o pravima i obavezama, što konkretno znači da se odgovorna osoba angažuje i zadužuje na poslovima direktora van radnog odnosa. Ipak, za ruske državljane koji poseduju svoje kompanije u Srbiji, a koji ujedno žele da budu zaposleni i na mestu direktora postoji dodatna procedura koju moraju da ispoštuju.

 Osnivač privrednog društva kao direktor

U slučaju da kompanija ima jednog ili više osnivača, osnivač ili u ovom slučaju ortak ima pravo da istovremeno bude i direktor privrednog društva. Ukoliko je prilikom izbora za direktora izabran osnivač kompanije, on može da zaključi Ugovor o radu i da na taj način bude zaposlen u firmi, ali i ne mora. U slučaju da zaključuje Ugovor o radu stiče status zaposlenog i ostvaruje jednaka prava i obaveze kao ostali radnici. Takođe osnivač privrednog društva koji je istovremeno i direktor može da obavlja sve direktorske poslove s tim da nije u obavezi da potpiše Ugovor o radu sa svojom firmom i u tom slučaju bi trebalo da zasnuje radni odnos kao osnivač. Prema Zakonu o obaveznom socijalnom osiguranju ruski državljanin (osnivač i direktor) postaje obveznik doprinosa na obavezno socijalno osiguranje, a tada se u Agenciji za privredne registre vodi i kao zastupnik i kao osnivač privrednog društva i plaća doprinose po drugom obračunu.

Kako da ruski državljanin postane direktor

Ipak, da bi ruski držaljanin postao direktor bilo u svojoj ili tuđoj kompaniji, trebalo bi da ispuni i pojedine zakonske odredbe. Naime, prvi uslov jeste kao i u ostalim slučajevima da mora da poseduje odobren privremeni boravak. Bez privremenog boravka ne može da dobije radnu dozvolu, a u prethodnom tekstu smo već pisali koji je postupak dobijanja radne i boravišne dozvole za strance. Inače, za one koji ne znaju, u našoj zemlji na funkciji direktora može da se postavi i pravno lie koje je angažovano kao direktor nerezident. Ukoliko se angažuje direktor nerezident po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora na obračun naknade se primenjuju odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalni sporazumi između Republike Srbije i Ruske Federacije. A da bi ruski državljanin uopšte bio angažovan na ovoj poziciji, moraju da se steknu uslovi, a to su dozvola za privremeni boravak stranaca u Srbiji i radna dozvola za rad u našoj zemlji. Preporučujemo da za sve dileme u vezi sa ovom temom angažujete advokatsku kancelariju Žigić iz Novog Sada, gde ćete dobiti dodatne informacije oko svih pravnih začkoljica koje mogu da se jave u ovoj oblasti.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: