- najčešće postavljena pitanja

Svakako je preporuka da Vam advokat napiše Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, na taj način ćete biti najviše zaštićeni Ugovorom i nisu mogući eventualni propusti kao kad bi Vam neko neuk pisao Ugovor.

Pravo na oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava imate kada kupujete svoju prvu nepokretnost I to oslobađanje se odnosi na 45m2.