- najčešće postavljena pitanja

Preporuka je da potpišete ponuđeni aneks te da ga osporavate u sudskom postupku ako smatrate da su Vam ugrožena prava. Ako ne potpišete aneks to je jedan od razloga za otkaz.

Vaše je zakonom zagarantovano pravo da imate godišnji odmor i poslodavac ne sme da Vam nudi novac u zamenu za godišnji odmor.