Radno pravo

RADNO PRAVO Koja su prava zaposlenih, a koja poslodavca

Radno pravo neretko krše poslodavci koji su u dominantnijem položaju u odnosu na zaposlene

Prema definiciji radno pravo je oblast kojom se između ostalog reguliše zasnivanje, trajanje i prestanak radnog odnosa. Radnim pravom se reguliše i zaštita na radu, zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, a predmeti radnog prava mogu biti individualni i kolektivni.

Radno pravo reguliše obaveze zaposlenog i poslodavca

Individualni se uspostavljaju na relaciji poslodavac – zaposleni i regulisani su individualnim pravima i obavezama zaposlenog i poslodavaca. Kolektivni radni odnos se uspostavlja između sindikata i poslodavaca, a njime se ostvaruje zaštita kolektivnih prava i odgovornosti. Obaveze i odgovornosti radnog odnosa uređuju se kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Radno pravo krše pojedini poslodavci

Međutim neretko se dešava da poslodavci koriste svoj dominantan položaj nad radnicima te krše Zakon o radu. Prema ovom zakonu zaposleni ima pravo na platu, zdravstvenu zaštitu, bezbednost na radu, zaštitu ličnog integriteta, pravo na bolovanje u slučaju bolesti. Takođe kroz radno pravo je regulisano trudničko odnosno porodiljsko bolovanje, kao i privremeno odsustvo zarad nege deteta. Ukoliko smatrate da su vaša prava ugrožena po bilo kom osnovu, angažujte našu advokatsku kancelariju.

Radno pravo i mobing

U okviru radnog prava, dobićete podršku u ostvarivanju prava iz oblasti rada, naplate potraživanja prema poslodavcima, savete u postupcima za sprečavanje mobinga na radu.

Radno pravo – sastavljanje ugovora

Osim pravne pomoći zaposlenima, pružamo podršku i savetujemo i privredne subjekte u oblasti radnog prava. Izrađujemo interne pravilnike i ugovore o radu, kao i kolektivne ugovore, ugovore o delu, menadžerske ugovore i slične akte koji obuhvataju oblast Zakona o radu.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: