ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU Rok za isplatu nematerijalne štete

Prema našem zakonu rok za isplatu nematerijalne štete je duži nego rok za isplatu materijalne štete.

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU Rok za isplatu nematerijalne štete

U advokatskoj praksi se pokazalo kako je kod materijanih šteta olakšano postupanje osiguravajućih drštva kod pribavljanja dokumentacije.

Sva osiguravajuća društva imaju okalšan pristup preko aplikacija te im je odmah omogućeno da vide zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode.

 

Zakon o obaveznom osiguranju  – zapisnik o uviđaju

Zapisnik o uviđaju je zapravo jedina verodostojna isprava kod isplate najvećeg broja odštetnih zahteva.

Kada je reč o isplati materijalne štete rokovi se uglavnom poštuju.

Prema našem zakonu rok za isplatu nematerijalne štete je duži nego rok za isplatu materijalne štete.

Kada je reč o nematerijalnim štetama,ako odštetni  zahtev nije potpun osiguravajućem društvu je dat rok od 90 dana da procene osnov i visinu odštetnog zahteva, kao i da dostave obrazloženu ponudu oštećenom.

Zakon o obaveznom osiguranju i rok za isplatu nematerijalne  štete

Nakon dostavljanja obrazložene ponude društvo za osiguranje ima dalji rok od 14 dana da isplati štetu.

Značajno duži rok za isplatu nematerijalne štete je predviđen iz razloga što kada je neko lice u nezgodi  povređeno štetnik se krivično goni a ne prekršajno.

Ovo znači da kompletnu dokumentaciju policija nakon nezgode dostavlja nadležnom tužilaštvu.

Kompletan   zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode nije u ovom slučaju dostupan u aplikaciji  već se mora fizički pribavljati od strane nadležnog tužilaštva.

Zakon o obaveznom osiguranju i tužbe

Ovo čini proceduru dužom pa samim tim i vreme čekanja na isplatu.

Pošto društvo za  osiguranje ima samo određene podatke iz zapisnika a ne sve kod isplate nematerijalne štete neophodno je tužilaštvu uputiti odgovarajuću molbu za kopiranjem spisa.

Zatim sačekati na odobrenje iste ili da istraga dođe u određenu fazu da bi se sve isprave mogle pribaviti.

U slučaju da se probije rok od 90 dana a ne pribave se sve neophodne isprave.

Oštećena osoba može da tuži osiguravajući kuću i na taj način da osrtvari svoja prava.

Zakon o obaveznom osiguranju i zastarelost slučaja

Inače, kako bi se potraživanje nematerijalne štete ostvarilo na sudu potrebno je da podneti tužbu  u okviru roka zastarelosti.

Ovaj rok iznosi 3 godine. Nakon ovog isteka nematerijalna šteta u najvećem broju slučajeva više ne može naplatiti pa čak ni sudskim putem.

Druga stana se može tada pozvati na zastarelost i odbiti lako potraživanje.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: