SASLUŠANJE NAKON PRIVOĐENJA Da li je potreban advokat

saslušanje

Saslušanje nakon privođenja redovna je policijska procedura i često je pitanje da li je potreban advokat, bio on izabran ili dodeljen po službenoj dužnosti

Građani koji su iz nekoga razloga uhapšeni, na saslušanju kod nadležnog sudije imaju pravo na prisustvo svog advokata, a ako ga nemaju ili ne žele branioca, tužilac ih može odmah saslušati. Važno je napomenuti da branioca po službenoj dužnosti građani dobijaju samo ako ih terete za krivično delo koje predviđa obaveznu odbranu, što je predviđeno članom 85. krivičnog Zakona.

Prava i obaveze na saslušanju nakon privođenja

Ono što je vrlo bitno u ovom slučaju jeste činjenica da pre saslušanja građani imaju pravo da pročitaju krivičnu prijavu i da se upoznaju sa tim za šta ih policija i  sud terete. Takođe mogu da imaju uvid i u zapisnik o uviđaju, kao i nalaz i mišljenje veštaka ukoliko postoji, odnosno celokupnu dokumentaciju o postupku. Pravo uhapšenih je da tokom saslušanja ništa ne izjave, da uskrate odgovor na pitanje bez objašnjenja, da priznaju ili ne priznaju krivicu.

Obavezno tražite zapisnik nakon saslušanja nakon privođenja

Mogu da koriste  beleške i podsetnike, a sve što izjave može biti korišćeno kao dokaz, bilo od  advokata odbrane, bilo od tužioca. Svi materijali o slučaju moraju da budu na jeziku koji uhapšeni razume. Uhapšeni ima pavo da o toku postupka bude upoznat pre saslušanja. Posle završetka saslušanja, uhapšeni ima pravo da zatraži zapisnik o saslušanju, da proveri da li sve uneto na ispravan način, kao i da, ukoliko smatra da je to potrebno, traži da se unesu ispravke, a ako se to ne desi ima pravo da ne potpiše zapisnik. U svakom slučaju, važno je da građani koji su uhapšeni zatraže svoj primerak zapisnika o saslušanju. Jedan od saveta advokata je da prilikom saslušanja navedu stvarnu adresu gde žive, jer će na tu adresi stizati sva pošta u vezi sa postupkom.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: