TELEKOMUNIKACIJE Raskid ugovora

Uslov ne postoji, korisnik može shodno svojoj odluci da zahteva raskid ugovora i to odlaskom do najbliže poslovnice

TELEKOMUNIKACIJE Raskid ugovora

Da li znate da imate pravo bez plaćanja poena da raskinete ugovor sa telekomunikacionim kompanijama.

Kada je reč o ovoj tematici fizička lica su u blagoj prednosti nad kompanijama zbog Zakona o zaštiti potrošača.

 

Šta to znači?

To konkretno znači da mobilni operater ne može da bilo koga baveže na ugovornu obavezu, i da se poziva na nju, a da pri tome korisnik nije dobio benefit.

To znači da ukoliko korisnik nije iskoristio nikakavu privilegiju, on može bez penala da raskine ugovor.

A u slučaju da je korisnik iskoristio neki benefit odnosno da je uzeo mobilni telefon, trebalo bi da plati iznos kao da je zaključio ugovor bez ugovorne obaveze.

Koji je uslov da se raskine ugovor?

Uslov ne postoji, korisnik može shodno svojoj odluci da zahteva raskid ugovora i to odlaskom do najbliže poslovnice, slanjem zahteva elektronskim putem ili slanjem zahteva preporučenom poštom, pa čak i slanje zahteva putem advokata.

Primera radi, ako ste prilikom sklapanja ugovora uzeli neki od uređaja po ceni od jedan dinar trebalo bi da platite operateru cenu tog telefona.

Operater je dužan da vam pošalje predračun, nakon čega ćete nesmetano nastaviti proceduru raskida ugovora.

Prenos broja kod drugog operatera

Takođe ako imate 50 odsto popusta na iznos mesečne pretplate, u tom slučaju je potrebno samo da platite razliku do pune cene paketa, kako bi vas oslobodili ugovorne obaveze.

Kada želite da mobilni ili fiksni prenesete u drugu mrežu u tom slučaju ne zahtevajte raskid ugovora, jer će vam automatski ugasiti broj telefona.

Potpisivanjem zahteva za prenos kod novog operatera vaš budući operater završava svu proceduru sa predhodnim operaterom.

Da li operater ima pravo na automatsku obnovu ugovora

Nema. Samo što kod svih usluga za koje se sklapa ugovor, nakon isteka ugovorne obaveze, ugovor i dalje nastavlja da teče na neodređeno vreme dokle god ne zahtevate gašenje.

Što znači da kad ugovor istekne, operater neće sam ugasiti broj ili uslugu.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: