TUŽBA PROTIV SUVLASNIKA Evo u kojim je slučajevima moguća

Po zakonu, svaki suvlasnik stiče pravo na sudsku zaštitu ukoliko mu treća osoba povredi pravo, i to bez obzira da li ostali suvlasnici žele da podignu tužbu ili ne.

TUŽBA PROTIV SUVLASNIKA Evo u kojim je slučajevima moguća

Suvlasnik može da podugne tužbu protiv drugog suvlasnika, ukoliko oseća i zna da su mu prava povređena i ugrožena.

Ovakve tužbe imaju rauzličiti tok, jer ponekad suvlasnici traže od suda da im se omogući da upotrebljavaju stvar zajedno sa drugim suvlasnikom, ali u slučajevijma kada ih drugi suvlasnik isključi u tome.

Ukoliko imate bilo kakve nejasnoće i pitanja pozovite advokatsku kancelariju Žigić i razrešite sve vaše dileme.

Tužba protiv suvlasnika

Pošto svi suvlasnici imaju pravo da upotrebljavaju neku stvar, u se koristi reč sudržavina, a ne državina, jer se ovom tužbom drugom suvlasniku ne može isključiti pravo na korišćenje stvari, već se sebi može obezbediti pravo na sukorišćenje (sudržavina).

Ako treća osoba ometa suvlasnika u koristi stvari, on tada može da podigne državinsku tužbu gde će tražiti isključenje treće osobe iz upotrebe stvari.

Postoje i stvarnopravne tužbe kojima je omogućena sudska zaštita protv trećih lica koja tvrde da imaju neko svojinsko pravo na stvari.

Civilna i fizička deoba

Inače, suvlasnik ima pravo bilo kada da traži deobu stvari osim u slučajevima kada bi ta deoba štetila drugom suvlasniku.

Pravo na deobu ne zastarevam, a podela imovine je sporazumna i to u slučajevima kada može da se odredi realna fizička deoba ( podeli stvar) ili oak civilna ( prodaja stvari i svako dobije svoj deo).

Ukoliko ne može da se postigne saglasnost o deobi odlučuje sud u vanparničnom postupku.

Sud tada odlučuje na koji način će se izvršiti proda stvari, a ovo se odnosu u slučajevima kada je fizička deoba nemoguća ili moguća uz znatno smanjenje vrednosti stvari.

Kada suvlasnici jamče

Takođe, suvlasniku kojem je deobom pripala stvar ili deo stvari, ostali suvlasnici jemče za pravne i fizičke nedostatke i to u granicama vrednosti svojih suvlasničkih udela.

Pravo na zaštitu zbog fizičkih ili pravnih nedostataka dobijenog dela podelom stvari gasi se po isteku tri godine od deobe stvari.

 

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: