TUŽBA ZA UTVRĐIVANJE OČINSTVA: U kom periodu je validna tužba za utvrđivanje očinstva

tužba za utvrđivanje očinstvaMuškarac koji smatra da je otac, može da podnese tužbu protiv majke deteta   Prema Zakonu, tužba za utvrđivanje očinstva može da bude podnesena od strane deteta, majke deteta ili muškarca koji misli da je otac odnosno da nije otac. Muškarac koji smatra da je otac, može da podnese tužbu najkasnije u period od 10 godina nakon rođenja deteta.

Tužba za utvrđivanje očinstva i vremenski razmaci

Isti vremenski period ostavljen je i za majku, dok dete može u bilo kom periodu da odnese tužbu.Ukoliko tužbu podnose dete ili majka deteta, u tom slučaju  tuženi je sporni otac. Muškarac koji smatra da je otac, može da podnese tužbu protiv majke deteta ukoliko mu ona osporava očinstvo.

Tužba za utvrđivanje očinstva i tužba

Tužba se podnosi u sudu u mestu gde tuženi ima prebivalište. Ako je tužilac dete, tužba se može podneti i sudu u mestu gde dete ima prebivalište. Teorijski, sud bi trebalo u roku od 15 dana nakon podnešene tužbe da pokrene glavnu raspravu, u praksi je to malo teže.

Tužba za utvrđivanje i osporavanje očinstva

U slučaju osporavanja, sudski spor se pokreće tužbom za osporavanje očinstva. Tužba može biti usmerena ka osporavanju bračnog ili vanbračnog očinstva. Očinstvo se osporava tek kada se dokaže da muškarac nije otac deteta.Postupak se može pokrenuti u trenutku kada muškarc posumnja da nije otac deteta. Osporavanje očinstva može da pokrene i dete, ali je ovo retkost u sudskoj praksi. Tužbu može podneti i muškarac koji misli da je otac protiv muškarca koji je priznao dete. Ukoliko majka deteta pokrene tužbu osporavanja očinstva, dete može da izgubi očevo poreklo. Važno je znati da su prava dece rođena u bračnoj i vanbračnoj zajednici jednaka pred sudom i Porodičnim zakonom.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: