UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU U kojim slučajevima dolazi do ništavnosti ugovora?

ugovor o doživotnom izdržavanjuU kojim slučajevima ne može da se potpiše ugovor o doživotnom izdržavanju i zašto je on ništavan?

Kao i kod svih ostalih ugovora i kod ovog o doživotniom izdržavanju postoji ništavnost ugovora. To se najčešće dešava ako se se kao davalac izdržavanja javi fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti stara o primaocu izdržavanja – a to se odnosi na staračke domove, medicinsko osoblje, bolnice i razne vrste agencije.

Ugovor o doživotnom izdržavanju i saglasnost staratelja

Da bi se potpisao takav ugovor trebalo bi pre toga nabaviti saglasnost staratelja. Ukoliko se to ne pribavi, ugovor je ništav. Ovo ograničenje se javljaju zarad  zaštite interesa starih i onemoćalih osoba čiji su beznadežan polažaj često zloupotrebljivali medicinsko osoblje koje se brinulo o njima.

Ugovor o doživotnom izdržavanju u staračkim domovima

U ovom slučaju se najčešće polazi od pretpostavke da beznadežnost položaja davaoca izdržavanja čini da njegova volja nije u potpunosti slobodna. Zapravo on je često uslovljen strahom od odmazde onih  koji se brinu o njemu. Zbog toga neretko pristanu na zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju. Inače, ovo ograničenje se isključivo odnosi na one osobe koje se u konkretnom slučaju staraju o primaocu izdržavanja ( lekar ili medicinska sestra koji rade u ustanovi gde se leči primalac izdržavanja), a ne na pripadnike neke profesije kao takve.

Ugovor o doživotnom izdržavanju nakon smrti davaoca izdržavanja?

Inače, nakon smrti davaoca izdržavanja, njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako pristanu. Ukoliko oni ne pristanu na dalju saradnju ugovor se raskida. Pri tome, tada oni nemaju pravo da traže naknadu za ranije dato izdržavanje. Sa druge strane, ako bračni partner i potomci davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorene obaveze, mogu zahtevati naknadu od primaoca izdržavanja. Sud će visinu ove naknade odrediti po slobodnoj proceni strogo vodeći računa o imovnom stanju primaoca izdržavanja i ovih koji su bili ovlašćeni na produženje ugovora. Za dodatne informacije obratite se advokatskoj kancelariji Žigić.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: