UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Kako se i ko ga sastavlja?

ugovor o kupoprodaji stana Ugovor o kupoprodaji stana predstavlja drugi veoma bitan korak na obostrano zadovoljstvo prodavca i kupca
Kupovina nekretnine je za svakog čoveka vrlo stresna situacija, pa čak i kad se izabere ona odgovarajuća i po povoljnoj ceni. To je samo delić posla, jer nakon odabira stana sledi sastavljanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. To je zapravo drugi korak kod kupovine odnosno prodaji nekretnine.

Ugovor o kupoprodaji overava javni beležnik

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora da se overi i to u skladu sa zakonom, jer zapravo predstavlja osnov sticanja nepokretnosti i osnov za upis vlasništva u katastar. Za ovu vrstu ugovora propisana je posebna forma gde bi trebalo da se ispoštuje forma javnobeležničkog zapisa za koju je nadležan Javni beležnik.

Ugovor o kupoprodaji treba da sastavi advokat

Najbolje bi bilo da za sastavljanje ugovora angažujete advokatsku kancelariju Žigić, jer se ovaj dokument ne sastoji samo od imena, prezimena i drugih ličnih podataka prodavca i kupca. Posao je mnogo složeniji, jer u okviru ugovora o kupoprodaji slede podaci o tome da li je prodavac uknjiženi vlasnik i u kom udelu, kao i podaci o samoj nekretnini koji detaljno opisuju predmetnu nepokretnost.  Takođe, u ugovoru obavezno mora da se navede i kupoprodajna cena.

Ugovor o kupoprodaji donosi i krivičnu odgovornost

U okviru sastavljanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti trebalo bi  regulisati i zaštitu od evikcije kojom prodavac pod punom materijalnom i krivičnom odgovrnošću garantuje kupcu da je isključivi vlasnik nepokretnosti. Takođe garantuje i da nepokretnost nije opterećena teretima (upisanim ili stvarnim), da nije predmet sudskog ili drugog postupka, kao i da nije predmet druge kupoprodaje.

Ugovor o kupoprodaji uređuje i „clausula intabulandi“

Ukoliko se javi eventualni problem prodavac je u obavezi da ga oktloni i to o svom trošku, kako bi kupcu pružio punu zaštitu od evikcije, a pod pretnjom naknade štete i raskida Ugovora. Takođe uređuje se i „clausula intabulandi“ kojom se garantuje saglasnost prodavca da kupac može bez ičijeg prisustva da uknjiži nekretninu kao novi vlasnik u katastarskim i ostalim javnim knjigama. Javni beležnik ugovoru dodaje klauzulu o potvrđivanju isprave, i time ugovoru daje snagu javne isprave.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: