UGOVOR O ZAKUPU STANA Angažujte advokata i rešite sve probleme

ugovor o zakupu stanaUgovor o zakupu stana potpisuju i vlasnik nekretnine i podstanar i to na obostrano zadovoljstvo obe strane

Želite da izdate ili da iznajmite stan, a ipak ste u dilemi šta da radite i kako da se zaštitite. Danas, nije lako ni jednoj ni drugoj strani, mada sve to može da se reši na obostrano zadovoljstvo potpisivanjem Ugovora o zakupu stana. Ukoliko angažujete advokata, preskočićete i agencije za nekretnine koje neretko uzimaju veliku proviziju sa svoje usluge.

Ugovor o zakupu stana obavezuje sigurnu zakupninu

Ugovor o zakupu stana osigurava da se zakupodavac obavezuje da određenu nepokretnu  stvar preda na korišćenje ugovornoj strani odnosno zakupcu. Zakupac se ugovorom obavezuje da će plaćati određenu zakupninu to jest naknadu, a nakon završetka zakupa, zakupac je dužan da nepokretnost ostavi u stanju u kojem je bila prilikom zaključenja ugovora. Ono što je bitno da znate jeste da su ovim ugovorom zakupljen stan i stvari u njemu  i dalje u vlasništvu zakupodavca, ali zakupac ima pravo da ih koristi.


Ugovor o zakupu stana na određeno i neodređeno vreme

Ugovor o zakupu stana može da se zaključi prema dogovoru, na određeno ili na neodređeno vreme. Bez obzira na to o kojem se vremenskom periodu radi. U ugovoru bi trebalo precizno da se označi datim odnosno početak trajanja zakupa, što zakupodavca obavezuje da nepokretnost preda zakupcu tačno onoga dana koje je definisano ugovorom. Ukoliko trajanje ugovora o zakupu nije određeno iz bilo kod razloga u tom slučaju ugovor prestaje da važi otkazom jednog od potpisnika ugovora.

Ugovor o zakupu stana definiše otkazni rok

Ugovorom je definisan i otkazni rok. Ukoliko se potpisuje na određeno vreme u tom slučaju zakup prestaje kada prođe vreme koje je to definisano ugovorom. Ukoliko vlasnik stana produži ugovor podstanaru smatra se da je došlo do zaključivanja novog ugovora koji je neodređen i koji ima iste uslove kao i prethodno zaključen ugovor.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: